Zarządzanie tożsamością i dostępami do systemów

Zarządzanie tożsamością i dostępami służy wprowadzeniu ładu i jasnych procedur w przyznawaniu uprawnień użytkownikom na określonych grupach stanowisk. Oferując swoje usługi w tym zakresie, ESKOM jest w stanie sprawić, że osoby korzystające z infrastruktury informatycznej organizacji będą wykonywały swoje zadania zgodnie z profilem stanowiska, co powinno dodatnio wpłynąć na ich produktywność, a także przynieść redukcję kosztów funkcjonowania środowiska IT.

Uprawnienia i odpowiedzialność pod kontrolą

Powierzając ESKOM zarządzanie tożsamością i dostępami, Klient otrzymuje centralny system kierowany przez doświadczonego administratora, mającego możliwość tworzenia zaawansowanych reguł i grup dostępu, który jest przyznawany wedle profilu zajmowanego stanowiska lub działu. W ten sposób można dokładnie określić, kto, do czego i w jakim zakresie będzie miał dostęp. Jednocześnie, za sprawą tego rozwiązania można ujednolicić dostęp użytkownikowi ograniczając go do jednego logowania, co umożliwi  użytkownikowi dostęp do wszystkich programów i aplikacji niezbędnych mu w pracy.

ESKOM jest też w stanie dostarczać szczegółowe raporty o działalności poszczególnych użytkowników w środowisku IT organizacji oraz zarządzać dostępem do urządzeń peryferyjnych ograniczając w ten sposób np. zużywanie materiałów eksploatacyjnych w celach innych niż służbowe. Efektem wdrożenia usługi jest racjonalne (także od strony kosztów) wykorzystywanie infrastruktury informatycznej organizacji.

Na elementy usługi składają się następujące czynności:

 • utrzymanie systemu kontroli dostępu,
 • zarządzanie kontami użytkowników zgodnie z polityką Klienta,
 • zarządzanie grupami kont,
 • nadawanie i odbieranie uprawnień do kont,
 • generowanie raportów na temat bieżącego stanu kont i uprawnień.

Zobacz również

Inne technologie

Partnerzy technologiczni

18+

Lat doświadczenia

80+

Zaangażowanych specjalistów

2

Certyfikaty ISO

4

Ośrodki przetwarzania danych

24

/

7

/

365

Całodobowa opieka serwisowa L1 i L2

200+

Klientów

24+

Partnerów technologicznych

7

Kompetencyjnych działów

  20
  90
  160


  20
  90
  160


  0
  90
  160  Jesteśmy tu dla Ciebie. Porozmawiaj z jednym z naszych ekspertów.

  Oddzwonimy do Ciebie: