Polityka prywatności

Wszelkie prawa do niniejszego portalu, w tym w szczególności do znaków towarowych, przysługują wyłącznie ESKOM lub jej partnerom. Żadna część portalu nie może być w szczególności kopiowana, modyfikowana, transmitowana elektronicznie bez uprzedniej zgody ESKOM.

Zawartość portalu jest chroniona polskim prawem, w szczególności ustawą z dnia 30 czerwca 2000 r., prawem własności przemysłowej (tekst jednolity Dz.U. 03.119.1117 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz.U.03.153.1503 z późn. zm.).
Przedstawiona oferta w na stronie internetowej, w tym w sklepie internetowym nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, jest jedynie zaproszeniem do rozpoczęcia rokowań (zgodnie z art. 71 k.c.)*. Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane nie zawierają braków lub błędów. Ewentualne błędne opisy nie mogą być podstawą do roszczeń. W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt przed podjęciem decyzji o zakupie.
*) Zgodnie z art. 71 Kodeksu Cywilnego, ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje, skierowane do ogółu lub do poszczególnych osób, poczytuje się w razie wątpliwości nie za ofertę, lecz za zaproszenie do zawarcia umowy.


Ochrona danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest ESKOM IT Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 02-844, przy ul. Puławskiej 543, wpisana do rejestru przedsiębiorstw Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 332007, NIP 5252458209, REGON: 141946570.

Ochrona danych realizowana jest przez ESKOM zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.

Dane osobowe przetwarzane są w zakresie i celu:

  • zgodnym z zawartą umową na dostarczenie produktów i usług, jak również w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu ESKOM w postaci marketingu bezpośredniego produktów i usług ESKOM oraz produktów i usług podmiotów trzecich, które dostarcza ESKOM – w okresie trwania relacji prawnej (w szczególności przez cały czas obowiązywania umowy);
  • zgodnym z wyrażoną zgodą, przy czym wyrażona zgoda może zostać cofnięta w dowolnym czasie, jednak nie wpłynie to na przetwarzanie dokonane przed jej wycofaniem;
  • realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora w postaci potrzeby utrzymywania relacji biznesowych, do czasu ewentualnego wyrażenia sprzeciwu wobec tego przetwarzania;
  • wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w związku z zapisami Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (Dz.U. z 1994 r. Nr 121, poz. 591);
  • realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń, które mogłyby pojawić się wyniku realizacji umowy, do czasu ich ustawowego wygaśnięcia.

Przetwarzane dane mogą być udostępnianie innym podmiotom działającym w otoczeniu biznesowym, powiązanym lub współpracującym z ESKOM, do celów związanych z realizacją procesów biznesowych (w szczególności w celu wykonywania i zawierania umów, obsługi roszczeń).

Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu, sprostowania, usunięcia, przeniesienia oraz ograniczenia przetwarzania danych przez administratora, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych przez administratora.
Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione albo przetwarzający, z którymi podpisane zostały umowy powierzenia.

Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Polityka Cookies

ESKOM IT Sp. z o.o. oświadcza, że na należących do Spółki stronach internetowych jest wykorzystywana technologia tzw. ciasteczek (cookies), tj. plików służących zbieraniu danych o stronach, które zostały odwiedzone przez użytkowników oraz o ich aktywności. Informujemy, że używane przez strony i serwisy WWW ciasteczka mogą uzyskane w ten sposób informacje kojarzyć jedynie z przeglądarką konkretnego komputera, nie podając danych dotyczących jego użytkowników. Informacje te są zapisywane przez serwery ESKOM IT Sp. z o. o. na komputerze użytkownika i mogą potem zostać ponownie odczytane przy każdym połączeniu się z nim. Pliki cookies służą ESKOM wyłącznie do gromadzenia danych o charakterze statystycznym dla serwisu WWW, co ułatwia prace nad dalszymi usprawnieniami jego przeglądania.