INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 14 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:

I. Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest ESKOM IT Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie 02-844, ul. Puławska 543 (dalej „ESKOM”).
II. W sprawie ochrony swoich danych osobowych może Pani/ Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, pod adresem email: iod@eskom.eu, pod numerem telefonu: 695 02 22 12 lub pisemnie na adres siedziby ESKOM wskazany w pkt I.
III. ESKOM będzie przetwarzać Pani/ Pana dane osobowe:
a. w celu kontaktu dot. możliwości nawiązania współpracy w ramach Programu Partnerskiego ESKOM (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO)., oraz;
b. w celach realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora tj. marketingu własnych produktów i usług (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
IV. Gromadzone dane to: Pani/ Pana numer telefonu.
V. Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania zgody na ich przetwarzanie lub przez trzy lata od ich podania, zależności od tego co nastąpi pierwsze.
VI. Pani/ Pana dane osobowe nie będą nikomu przekazywane.
VII. Pani/ Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (dalej „EOG“).
VIII. Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/ Panu prawo do:
a. wycofania zgody na ich przetwarzanie (poprzez wysłanie maila na adres iod@eskom.eu);
b. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
c. sprostowania (poprawiania) swoich danych;
d. usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania;
e. przenoszenia danych;
f. wniesienia skargi do organu nadzorczego.
IX. ESKOM nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany i Pani/ Pana dane nie są profilowane.