Zarządzanie systemem backupowym

pdfIkonaOferowana przez ESKOM usługa zarządzania systemem backupowym jest skierowana do organizacji poszukujących opieki specjalistów wykwalifikowanych w zakresie tworzenia, przechowywania i odzyskiwania kopii zapasowych. Administrowanie backupem zgodne z dobrymi praktykami niesie za sobą maksymalny poziom ochrony najważniejszych informacji, a w razie konieczności umożliwia płynne przywrócenie danych o znaczeniu krytycznym dla kluczowych procesów biznesowych.

Sprawdzone zabezpieczenia  - zachowanie ciągłości działania biznesu

Samodzielne tworzenie kopii zapasowych bywa bardzo uciążliwe, czasochłonne i kosztowne. Natomiast automatyzacja tego procesu, wprowadza szereg udogodnień, oszczędność czasu oraz zniwelowanie ryzyka utraty danych. ESKOM posiada kilkunastoletnie doświadczenie we wdrażaniu i utrzymywaniu systemów backupu, a jego inżynierowie są w stanie skutecznie zarządzać systemami tworzenia i przywracania kopii zapasowych w organizacjach o różnej specyfice działania. Powierzenie ESKOM tego zadania pozwala w razie awarii czy utraty części danych przywrócić w najkrótszym możliwym czasie zatrzymane procesy oraz gwarantuje, że zapasowe dane będą należycie zabezpieczone przed uszkodzeniem lub nieuprawnioną ingerencją. Delegowani do tych zadań specjaliści potrafią skutecznie zarządzać procesami backupu, mają możliwość zdalnego zarządzania systemem backupowym, mogą monitorować poprawność wykonywanych kopii oraz w razie potrzeby sprawnie je odzyskiwać.

Czynności wykonywane w ramach realizacji tej usługi IT obejmują:

  • administrowanie systemem backupu,
  • administrowanie biblioteką taśmową lub/i innym sprzętem przeznaczonym do realizacji backupu,
  • realizację ustalonych zasad polityki backupowej przez system backupu,
  • modyfikację konfiguracji backupu zgodnie z zaleceniami Klienta,
  • odzyskiwanie danych na zlecenie Klienta,
  • zarządzanie zasobami systemu backupu (biblioteka taśmowa, oprogramowanie itd.),
  • monitorowanie działania systemu backupowego,
  • okresową weryfikację poprawności wykonania backupów,
  • aktualizację oprogramowania zgodnie z zaleceniami producentów,
  • przeglądanie zdarzeń w logach.