Zarządzanie środowiskiem wirtualizacji

Korzyści płynące z posiadania środowiska wirtualnego są wyraźne, a możliwości jego zastosowań praktycznie nieograniczone. Stosowane przez ESKOM rozwiązania dają możliwość zarządzania zasobami w sposób prosty i elastyczny. Przekłada się to na realne obniżenie kosztów związanych z utrzymaniem i modernizacją środowiska serwerowego w firmie.

ESKOM wychodzi naprzeciw oczekiwaniom klientów oferując im kompleksowe usługi wdrażania i zarządzania środowiskami wirtualnymi:

Analiza potrzeb i wdrożenie środowiska wirtualizacji

  • Audyt obecnego stanu infrastruktury pod kątem migracji do środowisk wirtualnych.
  • Instalacja i konfiguracja urządzeń wchodzących w skład infrastruktury wirtualizacji.
  • Migracja systemów do środowisk wirtualnych.

Zarządzanie infrastrukturą wirtualną

  • Administracja platformą wirtualizacji.
  • Bieżący monitoring logów oraz zarządzanie zdarzeniami.
  • Cykliczna aktualizacja środowiska.
  • Raportowanie poziomu wykorzystania zasobów.

Świadczone przez nas usługi opieramy na wiedzy i doświadczeniu certyfikowanych inżynierów, którzy posiadają szeroką wiedzę z zakresu takich produktów jak VMware, Red Hat Virtualization, Hyper-V, jak również KVM i Oracle VM.