Zarządzanie serwerowymi systemami operacyjnymi

Stabilne i funkcjonalne środowisko systemowe skutecznie wpływa na komfort i jakość wykonywanej pracy. Celem inżynierów ESKOM jest zapewnienie wydajnego i w pełni chronionego środowiska systemowego, dostoswanego do potrzeb i specyfiki pracy organizacji klienta.

Na elementy tej usługi składają się działania takie, jak:

Instalacja systemów operacyjnych

  • Instalacja systemów operacyjnych na serwerach.
  • Podstawowa konfiguracja systemów.
  • Zaawansowana konfiguracji i hardening systemów.

Zarządzania systemami operacyjnymi

  • Administracja systemami operacyjnymi.
  • Bieżący monitoring logów oraz zarządzanie zdarzeniami.
  • Cykliczna aktualizacja systemów.
  • Zarządzanie dostępami do systemów.
  • Zarządzanie licencjami.

Dzięki współpracy z wiodącymi na rynku dostawcami oprogramowania takimi jak Microsoft czy Red Hat, jesteśmy gotowi na każde postawione przed nami wyzwanie. Nasi certyfikowani inżynierowie utrzymują oraz wdrażają systemy MS Windows Server oraz z rodziny Linux, w szczególności RHEL oraz CentOS. Mamy również doświadczenie z innymi dystrybucjami oraz systemami UNIX.