Zarządzanie bezpieczeństwem informacji - Inspektor Ochrony Danych (IOD)

IOD - Usługa IT zarządzania bezpieczeństwem informacji skierowana jest do organizacji poszukujących specjalistycznych działań na rzecz zapewnienia maksymalnego poziomu ochrony firmowych danych, w tym wrażliwych danych osobowych.

Doświadczeni inżynierowie, odpowiednio administrujący systemami przetwarzającymi dane oraz stale monitorujący dostęp użytkowników są w stanie zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania danych, zgodnie z wymaganiami RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Działania podejmowane przez niezależnego Inspektora obejmują w szczególności:

1Aktualizację oraz nadzór nad dokumentacją wymaganą przez RODO i towarzyszące mu przepisy prawa

2Monitorowanie dostępu użytkowników do systemów przetwarzających dane osobowe

 


3Sprawowanie nadzoru nad systemami zabezpieczeń wprowadzanymi w celu ochrony danych

4Nadzorowanie udostępniania danych osobowych odbiorcom danych i innym podmiotom
5Kontrolę dostępu osób niepowołanych do systemu, w którym przetwarzane są dane osobowe

6 Udzielanie odpowiedzi na pytania dotyczące ochrony danych osobowych

Inspektor Ochrony Danych - korzyści:

icon reviewInspektor Ochrony Danych może być osobą fizyczną lub firmą. Wyznaczenie Inspektora spoza własnego zespołu niesie ze sobą dwie podstawowe korzyści - niezależność i wynikającą z niej obiektywną ocenę skuteczności działań podejmowanych na rzecz bezpieczeństwa.

icon proceduresSpecjalista z zewnątrz nie tylko działa jak audytor, ale potrafi też zasugerować i wdrożyć odpowiednie procedury zabezpieczające przepływ informacji przed niepowołanym dostępem. Z kolei kontrolując udostępnianie danych poszczególnym odbiorcom i podmiotom, kieruje się obowiązującą w Organizacji polityką bezpieczeństwa informacji oraz regulacjami prawnymi dotyczącymi ochrony danych.


 
Najwyższa jakość i bezpieczeństwo

value 04ISO 9001, ISO 27001icon 15 lat15+ lat doświadczeniaicon 24hOpieka 24/7/365
Zainteresowany? Skontaktuj się z opiekunami usługi!