Zarządzanie bezpieczeństwem informacji ABI

ABI - Usługa IT zarządzania bezpieczeństwem informacji skierowana jest do organizacji poszukujących specjalistycznych działań na rzecz zapewnienia maksymalnego poziomu ochrony firmowych danych, w tym wrażliwych danych osobowych. Doświadczeni inżynierowie, odpowiednio administrujący systemami przetwarzającymi dane oraz stale monitorujący dostęp użytkowników są w stanie to zapewnić.

ABI outsourcing - obiektywność i niezależność

Administrator bezpieczeństwa informacji jest osobą fizyczną. Wyznaczenie administratora spoza własnego zespołu niesie za sobą dwie podstawowe korzyści - niezależność i wynikającą z niej obiektywną ocenę skuteczności działań podejmowanych na rzecz bezpieczeństwa.

Specjalista z zewnątrz nie tylko działa tu jako audytor, ale potrafi też zasugerować i wdrożyć odpowiednie procedury zabezpieczające przepływ informacji przed niepowołanym dostępem. Z kolei kontrolując ich udostępnianie poszczególnym odbiorcom i podmiotom kieruje się obowiązującą w firmie czy urzędzie polityką udostępniania informacji oraz regulacjami prawnymi dotyczącymi ochrony danych.

Działania podejmowane przez niezależnego administratora obejmują w szczególności:

  • Monitorowanie dostępu użytkowników do systemów przetwarzających dane osobowe
  • Sprawowanie nadzoru nad systemami zabezpieczeń wprowadzanymi w celu ochrony danych
  • Nadzorowanie udostępniania danych osobowych odbiorcom danych i podmiotom
  • Kontrola dostępu osób niepowołanych do systemu, w którym przetwarzane są dane osobowe
  • Udzielanie odpowiedzi na pytania dotyczące ochrony danych osobowych
  • Aktualizacja oraz nadzór nad dokumentacją wymaganą przez ustawę i przepisy wykonawcze