Zarządzanie aplikacjami

Usługę zarządzania środowiskami aplikacyjnymi ESKOM kieruję do klientów poszukujących specjalistycznej opieki, zaangażowania i poczucia bezpieczeństwa podczas wprowadzania zmian w obecnym środowisku jak i instalacji nowych serwisów. Profesjonalne wsparcie umożliwia klientowi skupienie się wyłącznie na merytorycznym działaniu samych aplikacji, które będą sprawnie i wydajnie funkcjonować w realizacji kluczowych procesów biznesowych.

W skład usługi wchodzą:

Instalacja aplikacji i serwisów

  • Instalacja serwisów typu http i serwerów aplikacyjnych.
  • Instalacja serwerów baz danych.
  • Instalacja usług katalogowych, poczty oraz serwisów sieciowych.
  • Instalacja aplikacji biznesowych.

Zarządzanie środowiskiem aplikacji

  • Zarządzanie aplikacjami, bazami danych oraz serwisami.
  • Bieżący monitoring logów i raportowanie zdarzeń.
  • Modyfikacja konfiguracji  w celu optymalizacji wydajności i stabilności środowisk.

Posiadamy niezbędne doświadczenie i certyfikowanych inżynierów, którzy w sposób optymalny zarządzają środowiskami IIS, Apache, czy IBM WebSphere oraz bazami danych MS SQL, PostgreSQL i Oracle. Utrzymujemy oraz wdrażamy rozwiązania oparte o MS Exchange, Active Directory, jak również produkty typu OpenSource np. Zimbra, Graylog.