Tomasz Cytlak - IT Manager - Willson & Brown

WB-logo"ESKOM był dla nas zarówno dostawcą sprzętu, jak i zakontraktowanych usług konsultingowych. Duże doświadczenie i kompetencje konsultantów w zakresie instalacji i konfiguracji platformy sprzętowej HP okazały się kluczowym czynnikiem powodzenia tego projektu. Po każdym etapie następował wspólnie wykonywany przegląd wyników prac, weryfikacja ich poprawności, a przy tej okazji transfer wiedzy do zespołu IT w zakresie sposobu implementacji oraz dalszego administrowania w ramach utrzymania".