Wdrożenie planu Zachowania Ciągłości Działania (BCP – Business Continuity Planning)

Plany tworzone są na wypadek wystąpienia katastrofy. Dotyczy to sytuacji o niskim prawdopodobieństwie, ale trudnych do oszacowania skutkach. Może to być pożar, powódź, skażenie chemiczne, sabotaż, terroryzm, których czasu wystąpienia nie można przewidzieć. Podstawą zarządzania ciągłością działania są standardy BS 25999, ISO 22301, badania Disaster Recovery Insitute oraz zbiór dobrych praktyk z zakresu zarządzania kryzysowego.

Działania przeprowadzane przez ESKOM realizowane są w trzech etapach:

 

Group 71. Przegląd Organizacji

Kompleksowy przegląd polegający na zidentyfikowaniu krytycznych procesów biznesowych i zasobów niezbędnych do ich utrzymania lub wznowienia, połączony z analizą wpływu zdarzeń na działania biznesowe (Business Impact Analysis – BIA).

 

Group 42. Analiza ryzyka

Analiza ryzyka wystąpienia krytycznych zdarzeń.

 

Group 63. Opracowanie scenariuszy

Opracowanie szczegółowych scenariuszy działań na wypadek wystąpienia sytuacji kryzysowych.

 

Wdrożenie Planu Zachowania Ciągłości - korzyści:

Group 27

Założeniem Planu Zachowania Ciągłości jest zapewnienie przetrwania Organizacji, do czasu powrotu do sytuacji sprzed awarii. Planowanie Ciągłości Działania pozwala zminimalizować starty zarówno finansowe jak i niemierzalne, takie jak utrata reputacji oraz zaufania partnerów biznesowych i klientów. Z badań wynika, że te ryzyka (a nie straty finansowe) stanowią około 70% w ogólnym bilansie strat.

Praca nad Planem jest doskonałą okazją do uporządkowania i optymalizacji procesów biznesowych Organizacji, a co za tym idzie ograniczenia kosztów działania.

Najwyższa jakość i bezpieczeństwo

https://www.eskom.eu/wp-content/uploads/2020/04/icon_-_150_certyfikató.png
150+ certyfikatów inżynierskich
https://www.eskom.eu/wp-content/uploads/old/icon_-_23_partnerstwa.png
23 partnerstwa technologiczne
https://www.eskom.eu/wp-content/uploads/old/icon_-_15_lat.png
15+ lat doświadczenia

Zobacz również

Aktualności

18+

Lat doświadczenia

80+

Zaangażowanych specjalistów

2

Certyfikaty ISO

4

Ośrodki przetwarzania danych

24

/

7

/

365

Całodobowa opieka serwisowa L1 i L2

200+

Klientów

24+

Partnerów technologicznych

7

Kompetencyjnych działów

Jesteśmy tu dla Ciebie. Porozmawiaj z jednym z naszych ekspertów.

Oddzwonimy do Ciebie: