2014-06-12

Wdrożenie, które przyniosło wzrost efektywności o 20%

Axcess-Financial-Poland

Nasz klient Axcess Financial Poland, jedna z najszybciej rosnących niebankowych instytucji finansowych w Polsce, zdecydował się na wdrożenie „predictive calls” na platformie Elastix.

Wdrożenie modułu „Dialer” miało na celu zwiększenie efektywności obsługi zadań windykacyjnych dzięki skróceniu do minimum czasu oczekiwania na połączenie z klientem. Funkcjonalność ta może być wykorzystywana nie tylko w obszarze windykacji, ale także np. w obsłudze baz klientów przez call center oraz baz agentów w kampaniach telefonicznych (np. zaproszenia na konferencje).

Wdrożony został także moduł „Click to call”, który zwiększa efektywność obsługi zadań. Uruchomienie funkcjonalności oznacza znaczne przyspieszenie wykonywania połączeń wychodzących. Szacunkowy wzrost efektywności po wdrożeniu „Cick to call” wynosi ok. 20% więcej połączeń telefonicznych dziennie. Pozwala to zwiększyć stopień osiągalności klientów, a tym samym poprawić wyniki operacyjne działu windykacji.