VMware

VMW ENT

Jako partner VMware, ESKOM posiada wysoki status Enterprise Solution Provider, który kalifornijska firma przyznaje wyłącznie podmiotom świadczącym usługi IT, legitymującym się odpowiednio wysokimi kwalifikacjami i doświadczeniem w projektowaniu, planowaniu oraz wdrażaniu wiodących w branży rozwiązań w dwóch obszarach - wirtualizacja i cloud computing.

VMware to wiodący, światowy dostawca rozwiązań służących do wirtualizacji. Jej zastosowanie w biznesie, poprzez usprawnienie zadań firmowego IT, pozwala na szybsze wdrożenie innowacji i tym samym zwiększenie tempa rozwoju. Wirtualizacja infrastruktury na każdym odcinku (centrum danych, urządzenia mobilne, chmura) w konsekwencji sprawia, że usługi IT mogą być świadczone w dowolnym miejscu i czasie, z wykorzystaniem niemal każdego rodzaju urządzeń.

ESKOM jest w stanie nie tylko dostarczyć technologie opracowane przez VMware, ale przede wszystkim potrafi przeprowadzić proces ich implementacji tak, aby przełożyły się one na konkretne korzyści biznesowe zdecydowanych na to przedsiębiorstw.

W szczególności dotyczy to dwóch pakietów rozwiązań:

  • VMware vSphere (wirtualizacja serwerów) - upraszcza codzienne operowanie w środowisku IT dzięki rozdzieleniu systemów i aplikacji od ich fizycznego, sprzętowego podłoża. Mniej skomplikowana i elastyczniejsza, zwirtualizowana infrastruktura firmy staje się łatwiejsza do optymalnego zagospodarowania, przyczyniając się do zwiększenia biznesowej efektywności.

  • VMware Horizon (wirtualizacja desktopów) - umożliwia prosty, funkcjonalny i zarazem bezpieczny dostęp do desktopów i aplikacji używanych w obrębie firmy z niemal każdego urządzenia stacjonarnego lub przenośnego. Prowadzony z takim wsparciem biznes staje się w pełni gotowy na skorzystanie z profitów pracy mobilnej i środowiska cloud computing.


Pełen katalog produktów wraz z kodami produktów zaprezentowany jest na stronie http://www.vmware.com

Opracowano na podstawie materiałów udostępnionych przez VMware.