Katalog usług

Zarządzanie infrastrukturą IT

1Niezawodne i sprawnie działające usługi IT są aktualnie niezbędne w każdym obszarze działalności. W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ich świadczenia, oprócz odpowiedniej infrastruktury, niezbędni są inżynierowie, specjaliści w wybranych obszarach, którzy będą zarządzać środowiskiem informatycznym.

Więcej...

HelpDesk / ServiceDesk

3Wsparcie techniczne użytkowników podczas wykonywania codziennych obowiązków, ma wpływ na szybkość reakcji na niespodziewane zmiany sytuacji. Pracownicy działu HelpDesk / ServiceDesk natychmiast rozwiązują problem, by jak najszybciej przywrócić funkcjonowanie firmy.

Więcej...

Bezpieczeństwo informacji i przetwarzanie danych osobowych

bezpieczenstwo-informacji-abiZarządzanie bezpieczeństwem informacji i ochroną danych osobowych to zespół działań, poczynając od opracowania polityk i procedur, które wyznaczają sposób postępowania, poprzez zdefiniowanie i implementację standardów zabezpieczeń, aż do kształtowania postaw i zachowań w Organizacji.

Więcej...

Hosting i usługi w chmurze

uslugi-w-chmurze

Infrastruktura IT jest wpisana w zasadzie w każdą działalność, jednak jej zakup i utrzymanie generuje duże koszty. Usługi IT oparte na chmurze obliczeniowej posiadają przewagę nad usługami oferowanymi w oparciu o tradycyjną infrastrukturę IT.

Więcej...

Aplikacje

aplikacjeOdpowiednie wykorzystanie dostępnych aplikacji może znacząco wpłynąć na podniesienie efektywności biznesowej organizacji, zwłaszcza jeżeli zostanie spełnionych kilka warunków, m.in. adekwatna do potrzeb konfiguracja, kompetentna i przeszkolona obsługa oraz bezpieczeństwo i ciągłość pracy.

Więcej...

Outsourcing Specjalistów IT

icon outsourcing it

Outsourcing pracowniczy polega na powierzeniu partnerowi zewnętrznemu różnego typu zadań i projektów przez oddelegowanie pracowników do ich realizacji.

Więcej...