Sebastian Niklewicz

sniklewicz2Prezes Zarządu, Współwłaściciel, Założyciel

Odpowiedzialny za zarządzanie strategiczne, nadzorowanie Działu Serwisu i Wdrożeń, marketing oraz działalność międzynarodową

W branży IT od 1994 roku. W trakcie swojej kariery zawodowej odgrywał naprzemiennie rolę klienta korporacyjnego (PZU i Liberty Direct) i dostawcy, przechodząc wszystkie możliwe szczeble rozwoju zawodowego (od administratora do Członka Zarządu).

Ukończył Informatykę na Politechnice Białostockiej oraz Podyplomowe Studium Ubezpieczeń w Szkole Głównej Handlowej. Jest również absolwentem Studiów Podyplomowych z Zarządzania Projektami na Politechnice Warszawskiej.

Od ukończenia studiów przez ponad 6 lat pracował w Grupie PZU, gdzie m.in. pełnił rolę Kierownika IT największych projektów, w tym projektów międzynarodowych o charakterze strategicznym. Jest laureatem głównej nagrody w konkursie racjonalizatorskim, zorganizowanym przez PZU z okazji 200-lecia działalności ubezpieczeniowej w Polsce.

Przeszedł wszystkie możliwe szczeble kariery począwszy od administratora, konsultanta, szefa zespołu, szefa działu, kierownika projektów międzynarodowych, dyrektora, członka zarządu.

sebastian rowerPo założeniu firmy ESKOM jako konsultant oraz kierownik projektów zajmował się realizacją wielu projektów związanych z wdrożeniami i utrzymaniem aplikacji, infrastruktury informatycznej, systemów call center i CRM/ERP oraz audytami IT.

Do swoich największych osiągnięć niewątpliwie może zaliczyć udział w zbudowaniu od podstaw firmy Liberty Direct, gdzie przez okres dwóch lat pełnił rolę CIO. Był odpowiedzialny za całość obszaru informatyki, telekomunikacji i bezpieczeństwa. System informatyczny Liberty Direct został zbudowany w rekordowym tempie uwzględniając wybór i wdrożenie aplikacji ubezpieczeniowej oraz wybór i wdrożenie rozwiązań infrastrukturalnych przy zachowaniu bardzo wysokich standardów korporacyjnych.

W wolnych chwilach można go spotkać na rowerze w Lesie Kabackim trenującego przed amatorskimi zawodami MTB.