Rozwiązania informatyczne dla branży ubezpieczeniowej

Rozwiązania informatyczne dla branży ubezpieczeniowejIntegrator rozwiązań informatycznych dla branży ubezpieczeniowej

Firma ESKOM jest integratorem rozwiązań informatycznych, specjalizującym się w branży ubezpieczeniowej. Pracownicy ESKOM posiadają bogate doświadczenie przy realizacji projektów w wielu firmach ubezpieczeniowych, zarówno w imieniu dostawcy, jak i klienta. Doświadczenia te dotyczą obszarów związanych z usprawnieniem procesów biznesowych, technologią i innymi aspektami w obszarach informatyki, telekomunikacji i bezpieczeństwa. Osoby pracujące w firmie ESKOM były odpowiedzialne za budżety w firmach ubezpieczeniowych w zakresie IT, telekomunikacji oraz bezpieczeństwa.

Kompetencje

Obszary wsparcia realizowane przez ESKOM dotyczą obszarów konsultingu oraz realizacji projektów wdrożeń i rozwoju oprogramowania oraz realizacji dostaw i projektów infrastrukturalnych.

Konsulting IT

 • doradztwo w zakresie budżetowania o kontroli budżetów w zakresie IT, telekomunikacji i bezpieczeństwa,
 • przegląd strategii rozwoju korporacji i określenie uwarunkowań biznesowych dla nowych systemów IT,
 • przegląd środowiska informatycznego i określenie uwarunkowań technicznych dla nowych systemów IT,
 • wsparcie procesu wyboru oferty – opracowanie kryteriów wyboru dostawcy i systemu, pomoc przy ocenie ofert i systemów, prowadzenie dokumentacji prac komisji przetargowej,
 • pomoc przy określeniu celów projektów informatycznych,
 • pomoc przy uruchomieniu projektów informatycznych,
 • pomoc w przygotowaniu planu i harmonogramu wyboru dostawcy dla projektów informatycznych
 • pomoc w zakresie zarządzania prowadzonym projektem (np. organizacji spotkań komitetu sterującego projektu, operacyjne planowanie prac projektowych, nadzorowanie przebiegu prac projektowych i ich koordynacja, zarządzanie dostawcą i realizacją jego zobowiązań kontraktowych, itp.),
 • pomoc w opracowaniu docelowych procesów biznesowych w obszarach biznesowych,
 • przygotowanie zapytania ofertowego,
 • pomoc w przygotowaniu długiej i krótkiej listy systemów/dostawców IT,
 • wsparcie w zakresie opracowania treści umowy z dostawcą, negocjacje zapisu umowy,
 • pomoc w zakresie zapewnienia jakości prac wdrożeniowych,
 • zarządzanie i prowadzenia biura projektu,
 • przegląd powdrożeniowy projektu.
 • audyt systemów informatycznych, audyt bezpieczeństwa, audyt procesu wytwarzania oprogramowania, testy penetracyjne aplikacji webowych,
 • testy wydajnościowe i strojenie wydajnościowe systemów
 • audyty procesów zakupowych w obszarze IT

Rozwój oprogramowania

 • zarządzanie projektami informatycznymi i doradztwo przy przygotowywaniu i realizacji projektów informatycznych związanych z rozwojem oprogramowania,
 • analizy biznesowo-systemowe na potrzeby stworzenia specyfikacji wymagań do budowy/wdrożenia systemów informatycznych lub dodatkowych modułów dla istniejących systemów,
 • tworzenie oprogramowania dedykowanego, rozwój i utrzymanie istniejących systemów, w szczególności oprogramowania dla branży ubezpieczeniowej,
 • wynajem i rekrutacja członków zespołów projektowych specjalizujących się w rozwoju i wdrożeniach oprogramowania dla branży ubezpieczeniowej.
 • organizacja procesów wytwórczych według koncepcji DevOps wraz ze wsparciem narzędziowym

Rozwiązania infrastrukturalne i bezpieczeństwa

 • dostawy i wdrożenia rozwiązań infrastrukturalnych
 • dostawy i wdrożenia systemów zarządzania infrastrukturą informatyczną
 • integracja rozwiązań informatycznych i telekomunikacyjnych

Jesteśmy tu dla Ciebie. Porozmawiaj z jednym z naszych ekspertów.

Oddzwonimy do Ciebie: