Replikacja backupu danych

pdfIkonaOferowana przez ESKOM usługa replikacji backupu danych jest przeznaczona dla organizacji poszukujących niezawodnego sposobu na zabezpieczenie najważniejszych informacji przed ich utratą, jak również możliwości szybkiego ich przywrócenia w razie konieczności, a co za tym idzie, maksymalnego skrócenia okresu przestoju w kluczowych procesach biznesowych podczas awarii lub innych niepożądanych zdarzeń w środowisku informatycznym. Stosowane przez ESKOM technologie i rozwiązania potrafią nie tylko optymalnie służyć poprawie bezpieczeństwa danych, ale również zracjonalizować koszty jego zapewnienia.

Replikacja backupu - maksymalny poziom ochrony

Replikacja backupu w oferowanym przez ESKOM modelu sprawia, że ryzyko utraty zabezpieczanych danych, np. systemu produkcyjnego, staje się bliskie zeru. Kopia danych zapisana po stronie Klienta może zostać automatycznie przesłana do stale monitorowanego ośrodka ESKOM.

Zastosowana technologia deduplikacji pozwala maksymalnie skrócić czas migracji danych (i zmniejszyć obciążenie łącza WAN), które dzięki szyfrowanemu kanałowi bezpiecznie przepłyną do infrastruktury w odrębnej fizycznej lokalizacji. W razie potrzeby, każda przechowywana w ośrodku ESKOM kopia backupu danych może zostać bardzo szybko przywrócona. Istnieje również możliwość uruchomienia systemu w środowisku ESKOM na wypadek dłuższej awarii w ośrodku organizacji Klienta.

Na czynniki związane z poziomem wyceny tej usługi składają się elementy, takie jak złożoność polityki backupu, pojemność kopii zapasowych oraz dwa parametry:

  • RTO (Recovery Time Objective) – czas odtworzenia systemu,
  • RPO (Recovery Point Objective) – punkt w czasie, do którego przywracany jest system.

Oba współczynniki, w połączeniu z dostępnością kopii zapasowych są jednocześnie miernikami poziomu usługi.

Czynności wykonywane w ramach realizacji tej usługi obejmują:

  • administrowanie systemem replikacji backupu,
  • administrowanie wykonaną kopią backupu danych,
  • odzyskiwanie danych na zlecenie Klienta,
  • monitorowanie działania systemu replikacji backupu danych,
  • okresową weryfikację poprawności wykonania replikacji,
  • możliwość uruchomienia systemu Klienta w środowisku ESKOM na wypadek trwałej awarii w ośrodku Klienta.