Partnerzy technologiczni

partner-technologyPartnerzy technologiczni ESKOM to producenci lub dostawcy rozwiązań wykorzystywanych przez firmę podczas realizacji konkretnych projektów służących jej Klientom. W zdecydowanej większości są to podmioty cieszące się renomą o zasięgu globalnym, a status partnerski jest potwierdzeniem wysokich kompetencji i doświadczenia zespołu inżynierskiego w pracy z ich rozwiązaniami.

Więcej...

Partnerzy projektowi i organizacje

partner-projectsPartnerzy projektowi i organizacje ESKOM tworzą starannie wyselekcjonowane grono podmiotów polskich i zagranicznych, których zasoby są wykorzystywane do sprawnego przeprowadzenia poszczególnych projektów na rzecz Klientów firmy. Kluczowymi kryteriami stojącymi za ich wyborem są kompetencje, niezawodność i doświadczenie w poszczególnych dziedzinach niezbędnych do realizacji zadania.

Więcej...

Program partnerski

Mikona partnerzyiło nam poinformować, że uruchomiliśmy Program Partnerski ESKOM. Chcieliśmy w ten sposób docenić osoby, które polecają nasze usługi. Teraz, dzięki współpracy z nami, każda nowo podpisana umowa z Klientem poleconym przez naszego Partnera skutkuje wypłaceniem przez ESKOM polecającemu wynagrodzenia. Jeżeli umowa dotyczy świadczenia przez ESKOM usług stałych, to wynagrodzenie wypłacane jest co miesiąc - przez cały czas trwania umowy z Klientem!

Więcej...