Kompleksowy audyt IT

Kompleksowy audyt IT - PDFKompleksowy audyt IT jest zespołem czynności inżynierskich służących znalezieniu odpowiedzi na pytanie o to, które elementy infrastruktury organizacji działają zgodnie z dobrymi praktykami IT, a które wymagają modyfikacji w celu poprawy. Tym samym niezależni, zewnętrzni audytorzy są w stanie dopomóc w procesie optymalizacji wykorzystania zasobów dla realizacji kluczowych aspektów działalności Klienta.

Globalna analiza kosztów i wydajności działania IT

Kompleksowy audyt wykonywany przez ESKOM koncentruje się na szeregu aspektów, w tym m.in. analizie kosztów, stanu zabezpieczeń, wydajności sieci oraz infrastruktury. Inżynierowie biorą pod lupę bieżący stan systemów i urządzeń, a także strukturę zatrudnienia ich obsługi. Do tego dochodzi uzyskanie wiedzy dotyczącej legalności używanego oprogramowania oraz stanu wykorzystania posiadanych licencji. Raport stanowiący końcowy efekt prac audytorów będzie zawierał odpowiednie zalecenia i sugestie naprawcze.

Na działania zespołu audytorów ESKOM wykonywe w ramach realizacji usługi składają się następujące czynności:

  • analiza kosztów IT,
  • analiza struktury zatrudnienia IT,
  • analiza wykorzystania infrastruktury IT,
  • analiza zabezpieczeń sieci oraz informacji,
  • analiza zasobów systemowych,
  • przygotowanie planu naprawczego,
  • końcowy raport audytowy.