Komenda Główna Policji zamawia infrastrukturę do przetwarzania odcisków palców

komenda główna policji

W dniu 29.05.2020 Komenda Główna Policji, w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego, wybrała ofertę ESKOM jako najkorzystniejszą.

Przetarg dotyczył „Zakupu infrastruktury sprzętowej, w związku z rozbudową systemów wspierających przetwarzanie odcisków palców, z uwzględnieniem interfejsu Eurodac i Pruem.”. Łączna wartość kontraktu to ponad 6,2 mln brutto.

W konsekwencji ww przetargu nasza firma zawarła umowę w dniu 9 czerwca 2020 roku.

W ramach postępowania dostarczymy oraz zainstalujemy:
– serwery Lenovo
– elementy rozbudowy macierzy dyskowych IBM v9000
– oprogramowanie do monitoringu sieci SAN
– oprogramowanie VMware vSphere oraz vSAN
– oprogramowanie Oracle

Dostarczone rozwiązanie zostanie objęte 36 miesięcznym serwisem i gwarancją.

Zobacz również

Aktualności

Partnerzy technologiczni