IT Offshoring

pdfIkonaESKOM jest zainteresowany współpracą z partnerami spoza UE, którzy poszukują dostawcy usług informatycznych w modelu offshoringu. Połączenie wysokich kompetencji, kilkunastoletniego doświadczenia na rynku i stałej gotowości do uczenia się czynią z ESKOM w pełni wiarygodnego kandydata do partnerstwa dla organizacji zamierzających wykorzystać potencjał, jaki niesie ze sobą offshoring.

Offshoring jak model współpracy i korzyści z niego

Offshoring, jako model współpracy jest doskonałym narzędziem o dowiedzionej wartości w procesie podnoszenia efektywności działania biznesu, a tym samym wspierania jego rozwoju. W szczególności dotyczy to usług IT, gdzie w dobie współczesnych rozwiązań komunikacyjnych odległość geograficzna przestaje być barierą, zmieniając się w atut. W przypadku ESKOM pozwala to naszym potencjalnym partnerom z całego świata korzystać z usług zespołu inżynierskiego równie kompetentnego, jak specjaliści z kraju macierzystego Klienta, jednak przy znacznie mniejszym nakładzie kosztów. Polscy specjaliści pracują na co dzień w podobnej kulturze korporacyjnej i nie mają problemów z komunikacją w języku obcym.

Odległość staje się zaletą, jeśli weźmiemy pod uwagę różnice pomiędzy strefami czasowymi, dzięki którym pracownicy ESKOM mogą wykonywać swoje zadania poza typowymi godzinami pracy firm znajdujących się na drugiej półkuli, co pozwala osiągnąć wymierne korzyści w porównaniu z pracą w ciągu dnia - zwłaszcza, gdy chodzi o czynności i procedury związane z utrzymywaniem lub serwisowaniem środowisk oraz wykonywaniem backupu i zabezpieczaniem danych.

Proponowane obszary usług

Zachęcając do nawiązania współpracy w ramach offshoringu, ESKOM oferuje szereg usług IT, jakich może się podjąć na rzecz partnera z odległego państwa. Przede wszystkim mogą to być cykliczne czynności związane z zarządzaniem środowiskami serwerowymi organizacji, takie jak m.in. aktualizowanie lub konfigurowanie systemów operacyjnych i obsługiwanego oprogramowania firmware oraz zadania związane z tworzeniem kopii zapasowych i odzyskiwaniem danych. Do tego dochodzi pełna gotowość do podejmowania się zadań realizowanych w trybie ad hoc oraz wsparcia w ramach poszczególnych projektów, gdzie kompetencje zespołu ESKOM mogą okazać się przydatne.