HPE – Hewlett Packard Enterprise

hpe platinum 2018

Jako HPE Partner, ESKOM jest w stanie świadczyć usługi IT i wdrażać rozwiązania Hewlett Packard Enterprise na najwyższym możliwym poziomie. Ten najbardziej prestiżowy status partnerski jest wyrazem uznania i potwierdzeniem kompetencji zespołu inżynierskiego firmy, dostarczającego technologie HPE licznym podmiotom na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat.

HPE powstało po wydzieleniu firmy z koncernu HP w listopadzie 2015 r. Swoją działalność koncentruje na tworzeniu infrastruktury i rozwiązań informatycznych na potrzeby biznesu różnej wielkości i branż.

HPE Partner – certyfikaty i statusy partnerstwa

Koncern należy do ścisłego grona globalnych liderów w dziedzinie rozwiązań przeznaczonych dla firmowych centrów danych. Firma opracowuje i rozwija technologię w dziedzinach takich, jak: serwery, storage, rozwiązania sieciowe oraz chmurowe. W toku wielu lat pracy z urządzeniami i oprogramowaniem HPE zespół ESKOM udokumentował posiadane przez siebie kompetencje uzyskaniem szeregu specjalizacji w pracy z rozwiązaniami tego producenta. Ich lista wygląda obecnie następująco:

  • Platinum Hybrid IT and HPE Pointnext Services
  • Gold HPE Pointnext Services
  • Aruba Gold Networking Specialist

G SPEC PR PLAT Hybrid IT RGB DIGITAL

G SPEC PR GOLD SVC RGB DIGITAL

G PM PRfN GOLD PAR RGB DIGITAL


A także następujące kompetencje:

  • SDI with VMware & Hyper-V Virtualization
  • Hybrid Cloud VMware vCloud
  • GreenLake Flex Capacity

G PM PR PLAT PAR CPT PR SDIHV RGB DIGITAL

G PM PR PLAT PAR CPT PR VMC RGB DIGITAL

G PM PR PLAT PAR CPT PR PDCC RGB DIGITAL

G PM PRfN GOLD PAR CPT PRfN CPPM RGB DIGITAL

Pełen katalog produktów wraz z kodami produktów zaprezentowany jest na stronie https://www.hpe.com/

Opracowano na podstawie materiałów udostępnionych przez HPE.