2017-10-01

ESKOM z dostępem do informacji ZASTRZEŻONYCH

Dzięki staraniom członków zespołu ESKOM oraz konsekwentnym inwestowaniu w bezpieczeństwo oraz najwyższy poziom świadczonych usług możemy teraz realizować kontrakty związane z dostępem do informacji niejawnych o klauzuli ZASTRZEŻONE.  

ESKOM IT Sp. z o.o. zgodnie z art. 54 ust. 9 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. 2016, poz. 1167) posiada zorganizowany system ochrony informacji niejawnych pozwalający na realizację kontraktów związanych z dostępem do informacji niejawnych o klauzuli ZASTRZEŻONE. 

Zatrudnia w rozumieniu art. 2 ust. 18 w zw. z art. 14 art.14 ust. 2  ustawy z dnia 5 sierpnia 2010r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. 2016, poz. 1167) Pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych oraz posiada opracowane i zatwierdzone poniższe dokumenty: 

Plan ochrony informacji niejawnych - Art. 15 ust.5 

Instrukcję dotyczącą sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli ZASTRZEŻONE w podległych komórkach organizacyjnych oraz zakres i warunki stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego w celu ich ochrony - Art. 43 ust. 5 

Aktualny wykaz osób zatrudnionych albo wykonujących czynności zlecone które posiadają dostęp do informacji niejawnych - Art. 15 ust.8