Odzyskiwanie danych z backup Veeam Agent – Krok po kroku

Uruchamiamy program Veeam Agent. Będą potrzebne poświadczenia administratora.
Wybieramy kopię zapasową, która nas interesuje.

Po wybraniu ukażą nam się informację na temat konkretnej kopii zapasowej. Klikamy w przycisk Restore Files kiedy chcemy odzyskać konkretne pliki, bądź Restore Volumes jeśli chcemy odzyskać cały dysk.

W eksploratorze plików wybieramy pliki, które nas interesują oraz prawym przyciskiem myszy opcję przywracania.

Rozpocznie się przywracanie plików do podanej przez nas lokalizacji. Po zakończeniu operacji pliki będą dostępne w wybranym miejscu. Możemy zamknąć program.

Zobacz również: Konfiguracja Veeam Agent z OneDrive

Instrukcja udostępniana jest bezpłatnie i ma charakter poglądowy, w celu pomocy w konfiguracji usługi. ESKOM nie ponosi żadnej odpowiedzialności za następstwa jej zastosowania, w szczególności za niewłaściwą konfigurację, utratę lub wyciek danych / informacji.

Udostępnij artykuł