Backup i archiwizacja

backupBackup i archiwizacja są dziś jednymi z kluczowych procesów z punktu widzenia zapewnienia ciągłości i efektywności pracy infrastruktury informatycznej współczesnych organizacji. W dobie narastającego znaczenia i niemal lawinowego przyrostu informacji, firmy i instytucje nie mogą sobie pozwolić na ponoszenie zbyt dużego ryzyka ich utraty. Natomiast w razie wystąpienia niepożądanych zdarzeń wymagają, aby odzyskiwanie danych umożliwiało jak najszybsze i bezstratne wznawianie procesów mających znaczenie dla prowadzonej działalności.

Inżynierowie ESKOM, dzięki wieloletniej praktyce i partnerskiej współpracy z dostawcami różnych rozwiązań, są w stanie zaoferować swoim Klientom system backupu wychodzący naprzeciw ich oczekiwaniom i uwzględniający specyfikę prowadzonej przez Nich działalności. Oferta w tej dziedzinie obejmuje kompleksowe prace nad całym systemem: od zebrania wymagań, poprzez jego zaprojektowanie, aż po wdrożenie i utrzymanie.

Backup i archiwizacja w wydaniu ESKOM, to zestaw sugerowanych rozwiązań, zalecanego oprogramowania oraz dobór procesów (np. archiwizacja, deduplikacja, replikacja danych) będzie nie tylko adekwatny do potrzeb Klienta, ale pozwoli również na bezpieczną migrację danych z używanych wcześniej technologii. Aby ochrona danych organizacji miała wymiar kompleksowy, ESKOM pomaga także ustalić, w jaki sposób i z wykorzystaniem jakich opcji sprzętowych i software'owych ma przebiegać procesy tworzenia kopii zapasowej (backupu) i archiwizacji danych Klienta.

buttom cta contact

Backup i archiwizacja - kluczowe parametry: RPO i RTO

Jednymi z kluczowych elementów polityki, jaką należy kierować się budując backup danych odpowiedni do potrzeb i specyfiki danej działalności, są dwa podstawowe parametry:

  • RPO (z ang. Recovery Point Objective) - definiuje moment oraz częstotliwość z jaką są wykonywane kopie danych. W zależności od profilu działalności, kopie zapasowe mogą przywracać dane sprzed dni, godzin, czy nawet minut lub sekund.

  • RTO (z ang. Recovery Time Objective) - parametr ustalający czas, w jakim jest możliwe przywracanie procesów, systemu czy poszczególnych aplikacji.

Backup i archiwizacja RPO RTO


Określając ich wartości, dąży się do osiągnięcia racjonalnego balansu pomiędzy możliwymi stratami a kosztami zapewnienia rozwiązań pozwalających na jak najwierniejsze i możliwie najszybsze odzyskiwanie danych sprzed powstania awarii.

Backup i archiwizacja - sugerowane technologie i rozwiązania

Systemy backupu i archiwizacji umożliwiają wykorzystanie szeregu opcji sprzętowych i technologicznych, które ESKOM jest w stanie dobrać w sposób dokładnie odpowiadający potrzebom swoich Klientów. W tym m.in: 

  • backup dyskowy z deduplikacją - eliminacja powtarzających się elementów w zbiorach danych (deduplikacja) pozwala zaoszczędzić cenną przestrzeń dyskową na kopię zapasową, która w miarę potrzeb może być rozbudowywana dzięki skalowalnej architekturze oferowanych opcji sprzętowych.
  • narzędzia do automatyzacji i zarządzania backupem - konfigurowalne oprogramowanie umożliwiające Klientom zautomatyzować sposób, w jaki przebiegać będzie archiwizacja, jak będą powstawały kopie zapasowe danych oraz przebieg ich przywracania. Do tego dochodzi szereg narzędzi analitycznych pozwalających m.in. sprawdzać, jak zachowa się system w razie wystąpienia zdarzeń niepożądanych.
  • biblioteki taśmowe - optymalna i zautomatyzowana archiwizacja danych, możliwa dzięki zastosowaniu skalowalnych rozwiązań, pozwalających na hierarchizację i długotrwałe przechowywanie danych oraz wysoki poziom ochrony (szyfrowanie) zasobów informacji mających krytyczne znaczenie dla kluczowych procesów biznesowych.
  • backup stacji roboczych - narzędzia klasy korporacyjnej służące do zabezpieczania danych pracowników wykorzystujących urządzenia mobilne i zdalne desktopy. Wykonywanie kopii zapasowych i ich migracji przebiega bez zakłócania pracy.
  • backup (kopia zapasowa) w środowiskach zwirtualizowanych - technologie przeznaczone dla organizacji pracujących z użyciem zwirtualizowanych centrów danych. Ochrona informacji, ich backup, replikacja i odzyskiwanie zapewniają wysokie standardy ciągłości i bezpieczeństwa pracy np. w ekosystemie chmurowym.

Retencja backupu danych

Najprościej ujmując, jest to przygotowanie i przechowywanie backupu danych przez pewien czas oraz ich okresowe zastępowanie nowymi lub uzupełnionymi backupami danych. 

Aplikacje przygotowujące archiwum kopii zapasowyej gromadzą i przechowują dane w określonym repozytorium. Ma to na celu zabezpieczenie, np. szyfrowaniem, przed utratą, nieumyślnym skasowaniem lub nieoczekiwanym zaszyfrowaniem przez ransomware. Korzystając z zaawansowanych narzędzi do tworzenia kopii, pojedynczych plików czy też całych serwerów, możemy określić parametry retencji

Najprostszym parametrem jest liczba punktów odzyskania do których możemy powrócić odtwarzając uszkodzony plik, serwer lub nawet cały wolumen znajdujący się np. na macierzy centralnej. Oznacza to, że planując retencję backupu musimy zbadać i zdecydować do jakiego punktu w przeszłości będziemy mogli powrócić w przypadku awarii.

Przy dobieraniu parametrów retencji backupu ważne jest właściwe dobranie i zbalansowanie wszystkich elementów infrastruktury do wykonywania kopii zapasowejbackupu. Wydłużając czas retencji należy zapewnić odpowiednią wielkość repozytorium oraz skutecznie przewidzieć przyrost danych, ale też i rozwój systemów, które będą archiwizowane. Czas wykonywania backupu danych powinien być możliwie krótki, a sam proces wykonywania kopii zapasowych nie może kolidować z czasem kiedy archiwizowane dane są w użyciu.

buttom cta contact

Zasada backupu 3-2-1

Zasada backupu 3-2-1 jest dosyć prosta i mówi:

  • Przechowuj trzy kopie / repliki danych / egzemplarze danych.
  • Wykorzystaj co najmniej dwie technologie/nośniki przechowywania danych.
  • Zastanów się nad przechowywaniem danych w jednej lokalizacji wyniesionej/zdalnej poza głównym centrum przetwarzania danych (odmiejscowienie backupu danych).

Zasada trzech egzemplarzy oznacza, że poza podstawowym egzemplarzem danych należy mieć dwie dodatkowe kopie. Więcej niż dwa egzemplarze danych warto mieć po to, aby uniknąć sytuacji, w której obie kopie są przechowywane w tej samej lokalizacji fizycznej.
Kopie danych należy przechowywać na co najmniej dwóch różnych typach pamięci, np. na wewnętrznym dysku twardym i nośniku wymiennym (taśmie, zewnętrznym dysku twardym, dysku USB, karcie SD, płycie CD lub DVD) lub na dwóch wewnętrznych dyskach znajdujących się w odległych lokalizacjach.
Ważne jest fizyczne oddzielenie kopii danych. Ryzykowne jest przechowywanie zewnętrznego urządzenia pamięci masowej w tym samym pomieszczeniu co dane produkcyjne. W razie np. pożaru wszystkie dane uległyby zniszczeniu.
W przypadku firmy nieposiadającej drugiej lokalizacji, dobrym rozwiązaniem backupu i archiwizacji może okazać się przechowywanie kopii zapasowych u usługodawcy. Taką usługę nazwywamy Backup-as-a-Service (BaaS).

Upewnij się, że twój backup i archiwizacja realizuje te założenia. Więcej o zasadzie 3-2-1 przeczytaj na naszym blogu.

Backup jako usługa (Backup-as-a-Service BaaS)

Osobną kwestią jest możliwość zaoferowania Klientom backupu w formie usługi w chmurze (z ang. BaaS - Backup-as-a-Service). Jego zasadniczą ideą jest udostępnienie im odpowiedniej infrastruktury i technologii, co w połączeniu z kompetencjami zespołu inżynierskiego pozwala skutecznie chronić firmowe dane oraz zapewnić ciągłość kluczowych procesów bez konieczności ponoszenia wydatków na własne zasoby sprzętowe i technologiczne.

Centrum zapasowe jako usługa (Disaster-Recovery-as-a-Service DRaaS)

Należy również naturalnie wspomieć tutaj o usłudze DRaaS. Disaster-Recovery-as-a-Service (DRaaS) to usługa zapewniająca ciągłość działania systemów informatycznych polegającą na dostarczeniu zapasowego centrum przetwarzania danych na wypadek awarii ośrodka podstawowego. Chroni nie tylko dane, ale także całą infrastrukturę do ich przechowywania i przetwarzania. Usługa DRaaS jest również naturalnym rozszerzeniem usługi BaaS - Backup-as-a-Service (BaaS).

Chyba nikogo nie trzeba przekonywać, jak ważną rolę w procesach biznesowych gra efektywny i bezpieczny backup i archiwizacja danych. Specjaliści z ESKOM pomogą Ci dobrać najlepsze rozwiązania - skontaktuj się z nami i umów bezpłatną kosultacje już dziś!