AGS

AGS-logoESKOM jest partnerem i polskim przedstawicielem firmy AGS Advanced Global Systems Ltd., producenta zaawansowanego oprogramowania do efektywnego zarządzania środowiskiem baz danych IBM Informix – Server Studio TM. W ramach partnerstwa ESKOM oferuje m.in. sprzedaż licencji oraz usługi instalacyjno-konfiguracyjne.

AGS jest firmą znaną z tworzenia i rozwijania rozwiązań służących organizacjom do zarządzania posiadanymi przez nie bazami danych. Technologie tworzone przez tę firmę mają w założeniu pozwalać przedsiębiorstwom czy urzędom na większe bezpieczeństwo swoich aplikacji infrastruktury krytycznej. Staje się to możliwe dzięki używaniu rozwiązań (oprogramowania) pomagającego rozwijać, wdrażać, zarządzać i utrzymywać aplikacje bazy danych bez kosztownych przestojów lub przerw w działalności.

Liczbę przedsiębiorstw korzystających z rozwiązań oferowanych przez AGS liczy się obecnie w tysiącach, a z powodzeniem udało się zastosować je w branżach takich, jak m.in. bankowość i finanse, ubezpieczenia, telekomunikacja, handel detaliczny oraz w administracji publicznej. Co warte podkreślenia, pośród firm nie brak również tych obecnych na prestiżowej, amerykańskiej liście Global 500.

Pełna oferta produktów i rozwiązań AGS zaprezentowana jest na stronie http://www.serverstudio.com

Opracowano na podstawie materiałów udostępnionych przez AGS.

Zobacz również

Technologie

Partnerzy technologiczni