Hand of a businessman shaking hands with a Android robot.

Obsługa informatyczna – obecne trendy w usługach IT

Wraz ze zmieniającą się gospodarką zmieniają się trendy. Obsługa informatyczna zmienia się bardzo dynamiczne. Nadchodzący kryzys to rewolucja w wielu branżach i wzrost znaczenia Outsourcingu IT – ze względu na elastyczność i mniejsze koszty dla firm. Wraz z rozwojem technologii i rosnącymi wydatkami firm na IT rośnie także zainteresowaniem outsourcingiem tego […]

bezpieczne hasło ESKOM | Outsourcing IT

Bezpieczne hasło – jak stworzyć?

Chyba nikogo nie musimy przekonywać o tym, że bezpieczeństwo w sieci jest kwestią niezwykle istotną. Dobre, bezpieczne hasło, to jeden z kluczowych elementów cyberbezpieczeństwa. A jednak przez wielu, najczęściej ze zwykłego lenistwa, jest to temat lekceważony. Jak zatem stworzyć bezpieczne hasło, które zapewni bezpieczeństwo nam, naszemu sprzętowi i przechowywanym na […]

Smiling Businesswoman Holding Adhesive Note By Colleagues

Konsulting IT – dlaczego warto słuchać ekspertów?

Konsulting IT, czyli doradztwo informatyczne, obejmuje działalność usługową w zakresie planowania i projektowania systemów IT. Sprzęt komputerowy i oprogramowanie stanowią w dzisiejszych czasach niezwykle istotne wyposażenie każdej niemal organizacji, podobnie jak używane w niej technologie informatyczne. To właśnie dzięki pomocy konsultantów IT z wyspecjalizowanej firmy możliwe staje się maksymalne wykorzystanie […]

personal-information-data-protection

Wdrożenie Polityki Bezpieczeństwa w organizacji

Sprawnie działająca infrastruktura IT to jedna z podstaw efektywnego działania każdej Organizacji. Jednak, nawet pozornie bezawaryjny system, może posiadać luki, w szczególności, jeśli chodzi o bezpieczeństwo przetwarzanych w nim danych. Co więcej, działania zmierzające do zapewnienia danym odpowiedniej ochrony to nie tylko – jak zwykło się przypuszczać – kwestie techniczne, […]

Handriting loading process with calk on black board

Plan Ciągłości Działania (Business Continuity Plan) – czym jest?

Obecnie organizacje w olbrzymim stopniu polegają na technologii cyfrowej. Oznacza to, że zagrożenia dla infrastruktury i powiązanych z nią procesów stanowią jednocześnie zagrożenia dla całej firmy. Mogą być nimi np. awarie infrastruktury, cyberataki czy katastrofy naturalne, wszystkie prowadząc do realnych strat. Sposobem na ich zminimalizowanie jest Plan Ciągłości Działania.  Nie […]

Old school floppy disk drive data storage

Bezpieczeństwo danych w modelu Managed Services

Efektywne zabezpieczenie danych, to absolutny priorytet. A przynajmniej tak być powinno, jako że ich wyciek, oznaczać może dla przedsiębiorstwa nie tylko straty materialne, ale również wizerunkowe. W przypadku danych osobowych trzeba dodatkowo liczyć się z wysokimi karami wynikającymi z RODO, a także ewentualnymi procesami, jeśli poszkodowane osoby zdecydują się dochodzić […]

IT consultant building network rack in datacenter

W jakich sytuacjach audyt IT będzie zasadny?

W dzisiejszych czasach organizacje i ich systemy informatyczne narażone są na szereg nowych niebezpieczeństw. Związane są one z wszelkiego rodzaju atakami osób trzecich, których celem jest uzyskanie dostępu do danych i tajemnic firmy. Nie ulega wątpliwości, że konsekwencje tego typu incydentów mogą być bardzo nieprzyjemne. Czy zatem warto czekać do […]

Concentrated man in glasses drawing blueprints on computer

Jak zmniejszyć wydatki na utrzymanie infrastruktury IT?

Zarówno sam zakup, jak i utrzymanie infrastruktury IT, łączą się z koniecznością poniesienia kosztów. Pewne oszczędności osiągnąć można już poprzez zmianę konfiguracji infrastruktury, jednak dopiero modyfikacje w obszarach takich jak hosting i administracja systemami, mogą przynieść naprawdę duże zmiany w tym zakresie. O tym, jak zmniejszyć wydatki na utrzymanie infrastruktury […]

bitcoin-mining-data-center-5XBUYHR

Korzyści z prywatnej chmury obliczeniowej

U przedsiębiorców, którzy zastanawiają się nad przeniesieniem swoich działań do chmury, często pojawiają się obawy dotyczące bezpieczeństwa danych, które niewątpliwie stanowią priorytet. Niepewność wzbudzają także kwestie związane z kontrolą nad znajdującymi się w chmurze informacjami, czas trwania procesu przeniesienia danych, czy też koszt samego rozwiązania. Dziś postaramy się przedstawić czytelnikom […]