Profesjonalny HelpDesk – dlaczego warto?

Profesjonalny HelpDesk oferuje wsparcie specjalistów IT i szybką reakcję na problemy, dotyczące zarówno firmowego sprzętu, jak i oprogramowania. Problemy, których pojawienia się w pewnym momencie często nie da się uniknąć – bo na przykład co dziesiąty służbowy laptop lub tablet ulega awarii już w pierwszym roku użytkowania1. Jednak to właśnie […]

Managed Services – wyższa jakość, niższe koszty

Menedżerowie IT znajdują się w dzisiejszych czasach pod ogromną presją. Z jednej strony starają się osiągać najlepsze rezultaty, stale poprawiać jakość i zapewniać organizacji maksymalny poziom bezpieczeństwa, z drugiej zaś pragną ograniczać związane z nimi wydatki. Czy wobec tego możliwa jest poprawa wydajności procesu i redukcja kosztów operacyjnych, przy jednoczesnym […]

Prywatna chmura obliczeniowa – nowoczesność i oszczędność

Według najnowszych danych GUS z prywatnej chmury obliczeniowej korzysta w Polsce 11,5% przedsiębiorstw – oznacza to wzrost o 1,5 pkt. proc. w stosunku do roku 20171. Badanie Global Outsourcing Survey 2018, przeprowadzone przez Deloitte wykazało, że dla 64% respondentów prywatna chmura obliczeniowa to przede wszystkim katalizator zmian i unowocześnienie środowiska […]

Profesjonalny zespół IT, czyli jak zminimalizować ryzyko projektów IT – październik 2018

Profesjonalny zespół IT to gwarancja sprawnego działania systemów, braku długich i kosztownych przestojów, a także bezpieczeństwa danych w organizacji. Aby zespół taki stworzyć, konieczne jest doprecyzowanie wymagań dotyczących danego projektu, a także ról jego członków. Jak dokładnie określić zadania poszczególnych informatyków, by uniknąć późniejszych rozczarowań? Czym grozić mogą ich niewystarczające […]

Outsourcing personelu IT od strony praktycznej

Na polskim rynku IT brakuje aktualnie około 50 tysięcy specjalistów.1 Outsourcing personelu IT to wygodny sposób na to, by prowadzenie projektu (albo jedynie wybranych procesów) przekazać firmie zewnętrznej. Poza elastycznością, usługa ta gwarantuje efektywność w doborze profesjonalistów, możliwość określenia ram czasowych, na który mają zostać zatrudnieni, a także dostosowanie ich […]

Efektywna i bezpieczna poczta elektroniczna – Wrzesień 2018

E-mail, jako forma komunikacji, od lat nieprzerwanie się rozwija, a efektywna i bezpieczna poczta elektroniczna to niezwykle istotny element prowadzenia biznesu. Według badania The Radicati Group, w roku 2017 całkowita liczba wysłanych i odebranych wiadomości wynosiła ponad 225,3 miliarda, jednak do roku 2020 przewidywany jest dalszy wzrost – do 257,7 […]

Przetwarzanie danych osobowych i RODO – najbardziej rozpowszechnione mity. Sierpień 2018

Jeszcze przed wejściem w życie (25 maja 2018 roku) RODO, Ipsos, na zlecenie Microsoft, przeprowadził badanie wiedzy o Ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych osobowych*.  I choć 100% firm z Polski, które wzięły udział w badaniu (52 podmioty) miało świadomość samego istnienia Rozporządzenia, to jednocześnie jedynie 38% respondentów było w stanie […]

Outsourcing personelu IT sierpień 2018 – sześć niezaprzeczalnych zalet

Powszechnie wiadomo, że w sektorze IT poziom rotacji pracowników jest bardzo wysoki. Potwierdza to również badanie Wskaźniki HR 20171, przeprowadzone przez firmę Sedlak & Sedlak, z którego wynika, że wskaźnik rezygnacji w branży IT jest o ponad półtora punktu procentowego wyższy od wskaźnika ogólnopolskiego (odpowiednio: 6,23%, 4,59%). Wobec takiej sytuacji […]

DevOps w wytwarzaniu oprogramowania – 8 niepodważalnych zalet

Zadaniem DevOps jest maksymalne uproszczenie przygotowywania, zgłaszania koniecznych zmian, produkcji i wdrażania oprogramowania. Implementacja tej metodyki umożliwia realizację nawet kilkunastu wdrożeń nowych wersji aplikacji każdego dnia. Opiera się ona na ścisłej współpracy działów programistów, operacji i wsparcia, w celu osiągnięcia jak najwyższej efektywności. Według badania przeprowadzonego przez RightScale, w roku […]

RODO – dlaczego nie wolno lekceważyć nowych regulacji prawnych

Niedawny raport, przygotowany przez W8 Data, ukazuje w jakim stopniu kraje europejskie przygotowane są do wejścia w życie “Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych”, powszechnie znanego jako RODO. Najlepiej wypadła w nim Wielka Brytania, w której tylko 29% firm nie wprowadziło zaostrzeń przepisów niezbędnych do zapewnienia bezpieczeństwa danych. Kolejne miejsce […]