Outsourcing personelu IT od strony praktycznej

Na polskim rynku IT brakuje aktualnie około 50 tysięcy specjalistów.1 Outsourcing personelu IT to wygodny sposób na to, by prowadzenie projektu (albo jedynie wybranych procesów) przekazać firmie zewnętrznej. Poza elastycznością, usługa ta gwarantuje efektywność w doborze profesjonalistów, możliwość określenia ram czasowych, na który mają zostać zatrudnieni, a także dostosowanie ich […]

Efektywna i bezpieczna poczta elektroniczna – Wrzesień 2018

E-mail, jako forma komunikacji, od lat nieprzerwanie się rozwija, a efektywna i bezpieczna poczta elektroniczna to niezwykle istotny element prowadzenia biznesu. Według badania The Radicati Group, w roku 2017 całkowita liczba wysłanych i odebranych wiadomości wynosiła ponad 225,3 miliarda, jednak do roku 2020 przewidywany jest dalszy wzrost – do 257,7 […]

Przetwarzanie danych osobowych i RODO – najbardziej rozpowszechnione mity. Sierpień 2018

Jeszcze przed wejściem w życie (25 maja 2018 roku) RODO, Ipsos, na zlecenie Microsoft, przeprowadził badanie wiedzy o Ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych osobowych*.  I choć 100% firm z Polski, które wzięły udział w badaniu (52 podmioty) miało świadomość samego istnienia Rozporządzenia, to jednocześnie jedynie 38% respondentów było w stanie […]

Outsourcing personelu IT sierpień 2018 – sześć niezaprzeczalnych zalet

Powszechnie wiadomo, że w sektorze IT poziom rotacji pracowników jest bardzo wysoki. Potwierdza to również badanie Wskaźniki HR 20171, przeprowadzone przez firmę Sedlak & Sedlak, z którego wynika, że wskaźnik rezygnacji w branży IT jest o ponad półtora punktu procentowego wyższy od wskaźnika ogólnopolskiego (odpowiednio: 6,23%, 4,59%). Wobec takiej sytuacji […]

DevOps w wytwarzaniu oprogramowania – 8 niepodważalnych zalet

Zadaniem DevOps jest maksymalne uproszczenie przygotowywania, zgłaszania koniecznych zmian, produkcji i wdrażania oprogramowania. Implementacja tej metodyki umożliwia realizację nawet kilkunastu wdrożeń nowych wersji aplikacji każdego dnia. Opiera się ona na ścisłej współpracy działów programistów, operacji i wsparcia, w celu osiągnięcia jak najwyższej efektywności. Według badania przeprowadzonego przez RightScale, w roku […]

RODO – dlaczego nie wolno lekceważyć nowych regulacji prawnych

Niedawny raport, przygotowany przez W8 Data, ukazuje w jakim stopniu kraje europejskie przygotowane są do wejścia w życie “Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych”, powszechnie znanego jako RODO. Najlepiej wypadła w nim Wielka Brytania, w której tylko 29% firm nie wprowadziło zaostrzeń przepisów niezbędnych do zapewnienia bezpieczeństwa danych. Kolejne miejsce […]

Utwardzanie systemów (hardening) – dlaczego warto?

Dobrze zabezpieczone środowisko IT to gwarancja zapewnienia ciągłości pracy, a więc płynności procesów biznesowych. Zarówno systemy operacyjne, jak i poszczególne urządzenia powinny być zatem poddane działaniom zmierzającym do ich optymalnej konfiguracji. Co jakiś czas na światło dzienne wychodzą luki dotyczące zabezpieczeń w tak popularnym systemie, jak chociażby Windows. I choć […]

10 powodów, dla których monitoring IT jest konieczny dla Twojego biznesu

Skalę częstotliwości awarii infrastruktury IT dobrze obrazuje badanie przeprowadzone w roku 2017[1], z którego wynika, że w ciągu jednego miesiąca badane przedsiębiorstwa (1000 firm) notowały średnio aż 1200 incydentów. Co więcej, pięć z nich poważnie wpłynęło na działalność organizacji – oznacza to przynajmniej jedną krytyczną awarię w ciągu tygodnia. Z […]

Jak dzięki nowym technologiom IT obniżyć koszty działania firmy?

Zadania, przed jakimi staje dziś świat IT znacząco różnią się od tych, przed jakimi stawał on jeszcze kilkanaście lat temu. Obecnie stawia się na automatyzację możliwie dużej części procesów i odciążenie pracownika (zwłaszcza w żmudnych i wymagających dokładności czynnościach), jednak dziś, jak nigdy wcześniej, liczą się efektywność i szybkość działania. […]

Nadchodzą czasy RPA i AI. Czy Twoje IT jest na to gotowe?

Odpowiednie interfejsy, dołączone do systemów i aplikacji, są w stanie kierować wykonywaniem zadań, łączyć je i raportować wyniki pracy. Automatyzacja, szczególnie w dobie DevOps, stała się dla działów IT koniecznością, bo tylko takie rozwiązanie pozwala na odpowiednią optymalizację i uporządkowanie procesów. Trend wzrostowy obserwujemy obecnie głównie w kategoriach RPA (Robotic […]