Zarządzanie zasobami dyskowymi (Storage Area)

pdfIkonaZarządzanie zasobami dyskowymi to usługa IT realizowana przez ESKOM w celu optymalizacji wykorzystania przestrzeni dyskowej dostępnej w ramach infrastruktury informatycznej organizacji. Odpowiednie działania w tym zakresie mogą przynieść nie tylko wymierne oszczędności, ale też precyzyjnie zasygnalizować moment, w którym niezbędna staje się inwestycja w dodatkową przestrzeń.

Optymalne gospodarowanie pojemnością

W erze galopującego przyrostu informacji przemyślane gospodarowanie zasobami dyskowymi staje się właściwie biznesową koniecznością. Przejmując za nie odpowiedzialność, ESKOM jest w stanie zracjonalizować ich użycie, a przede wszystkim utrzymywać je w stanie pożądanej dostępności. Z kolei monitorowanie zużycia pojemności pozwala skutecznie przewidywać przyszłe zapotrzebowanie w tym zakresie.

Czynności podejmowane w ramach tej usługi IT obejmują:

  • administrowanie macierzami baz danych,
  • zarządzanie zasobami dyskowymi
  • zarządzanie dostępem serwerów do zasobów dyskowych,
  • rekonfiguracja zasobów zgodnie z wymaganiami Klienta,
  • aktualizacja oprogramowania zgodnie z zaleceniami producentów,
  • przeglądanie zdarzeń w logach.