Zarządzanie zaawansowanymi usługami sieciowymi

Usługa ta jest skierowana do podmiotów szukających zewnętrznej asysty IT w zakresie zarządzania i administrowania zaawansowanymi usługami sieciowymi takimi, jak FTP, SMB, SSH, PrintServer, Terminal Server i innymi. Inżynierowie ESKOM, wyposażeni w niezbędne kwalifikacje i doświadczenie, potrafią z powodzeniem realizować zadania związane z konfigurowaniem, udostępnianiem i utrzymywaniem tych usług, dzięki czemu kadry Klienta mogą skupić się wyłącznie na ich wykorzystywaniu na potrzeby bieżących procesów biznesowych.

Funkcjonalne i sprawne usługi sieciowe

Kwestie techniczne związane z zarządzaniem usługami sieciowymi są dość skomplikowaną materią, nierzadko absorbującą dużo czasu lub innych zasobów organizacji, dlatego o wiele prostszym i efektywnym pod względem kosztowym rozwiązaniem jest zlecenie tych prac specjalistom z zewnątrz (IT outsourcing).

Na elementy usługi składają się następujące czynności:

  • administrowanie serwerami FTP,
  • administrowanie serwerami SSH,
  • administrowanie serwerami SMB,
  • administrowanie serwerami WSUS,
  • administrowanie serwerami wydruku,
  • administrowanie serwerami usług terminalowych,
  • tworzenie i modyfikowanie serwerów zgodnie z zaleceniami Klienta,
  • aktualizacja oprogramowania zgodnie z zaleceniami producentów,
  • przeglądanie zdarzeń w logach.