Zarządzanie usługami sieciowymi

Kwestie techniczne związane z zarządzaniem usługami sieciowymi są skomplikowane i nierzadko absorbują dużo czasu. Powierzenie tych obowiązków na rzecz ESKOM zapewnia stabilne działanie usług i wysoki poziom ich bezpieczeństwa.

Czynności związane z opieką nad usługami sieciowymi obejmują:

Zarządzanie usługami sieciowymi

  • Zarządzanie usługami DNS, DHCP.
  • Zarządzanie usługami NTP, syslog.
  • Zarządzanie usługami SMB, SSH, FTP.
  • Zarządzanie serwerami wydruku i serwerami usług terminalowych.
  • Bieżący monitoring logów i zarządzanie zdarzeniami.
  • Wdrażanie i konfiguracja nowych usług sieciowych.

Dzięki współpracy z szerokim gronem firm wiodących na rynku w zakresie rozwiązań sieciowych, jesteśmy w stanie zaoferować naszym klientom dostęp do najnowszych technologii.