Zarządzanie systemem operacyjnym

pdfIkonaZarządzanie systemem operacyjnym serwerów jest usługą ESKOM skierowaną do organizacji poszukujących specjalistycznej opieki informatycznej nad tym istotnym aspektem środowiska serwerowego. Inżynierowie ESKOM potrafią administrować systemami Windows, Linux, AIX czy HP-UX, zapewniając ich optymalną, dostosowaną do specyfiki organizacji Klienta konfigurację oraz dostępność serwerów na najwyższym wymaganym poziomie przy jednoczesnym zachowaniu wysokich standardów bezpieczeństwa.

Stały nadzór nad stabilną pracą systemów

Celem delegowanych do zadania specjalistów ESKOM jest zapewnienie Klientom stabilnego, wydajnego i w pełni chronionego środowiska, którego docelowi użytkownicy nie muszą się martwić o czynności związane z konfigurowaniem czy wprowadzaniem aktualizacji. Bieżąco reagując na poszczególne zdarzenia i potrzeby systemowe, inżynierowie pozwalają kadrom Klienta skupić się wyłącznie na pracy z aplikacjami niezbędnymi do wykonywania bieżących zadań.

Na elementy tej usługi IT składają się działania takie, jak:

  • administrowanie serwerami typu Windows,
  • administrowanie serwerami typu Linux/Unix,
  • rekonfiguracja systemu zgodnie z oczekiwaniami Klienta,
  • zarządzanie dostępem,
  • zarządzanie serwisami uruchomionymi na serwerze,
  • zarządzanie zdarzeniami systemowymi,
  • monitorowanie serwera,
  • testowanie i wprowadzanie aktualizacji bezpieczeństwa,
  • zarządzanie backupem i kopiami archiwalnymi.