Zarządzanie systemami ochrony sieci

Zarządzanie systemami ochrony sieci - PDFESKOM oferuje kompleksowe, specjalistyczne usługi IT związane z zarządzaniem systemami ochrony sieci. Odpowiednia konfiguracja, na bieżąco dostosowywana do potrzeb firmy, w połączeniu ze stałym monitorowaniem działania systemów takich, jak Firewall, IPS czy IDS pozwala zapewnić maksymalny poziom bezpieczeństwa środowiska sieciowego organizacji.

Optymalna ochrona przed intruzami

Wdrożenie systemów ochrony sieci, m. in. firewalla, IPS (Intrusion Prevention System) czy IDS (Intrusion Detection System) będzie należycie służyło zapewnieniu bezpieczeństwa firmowego środowiska sieciowego, jeżeli będą one kontrolowane przez kompetentnych specjalistów w tej dziedzinie. ESKOM przejmuje czynności związane z ich optymalnym konfigurowaniem, zarządzaniem i monitorowaniem zapewniając Klientowi należyty poziom ochrony przed zagrożeniami, a w razie ich wykrycia inżynierowie są im stanie bez zwłoki przeciwdziałać. Nieustanna opieka delegowanego administratora w skuteczny sposób zabezpiecza serwery i użytkowników przed infekcjami, uszkodzeniami czy kradzieżą danych.

Na czynności wykonywane przez zespół ESKOM w ramach tej usługi składają się:

  • administrowanie urządzeniami systemu ochrony sieci,
  • administrowanie aplikacjami systemu ochrony sieci,
  • aktualizowanie oprogramowania zgodnie z zaleceniami producentów,
  • aktualizacja sygnatur dla systemów IDS/IPS,
  • rekonfiguracja zasad ochrony zgodnie z oczekiwaniami Klienta,
  • monitorowanie sieci oraz urządzeń aktywnych.