Zarządzanie serwerami (sprzęt)

pdfIkonaZarządzanie serwerami jest usługą skierowaną do przedsiębiorstw i instytucji zainteresowanych optymalnym i adekwatnym do potrzeb wykorzystaniem swojej infrastruktury serwerowej. Działania podejmowane przez doświadczony zespół inżynierski ESKOM zmierzają przede wszystkim do osiągnięcia wysokiej stabilności i funkcjonalności środowiska serwerowego Klienta.

Niezależnie od tego, czy na serwerach systemy operacyjne są zainstalowane bezpośrednio, czy też operują one w środowiskach zwirtualizowanych, świadczone przez specjalistów usługi IT pozwalają na kontrolowanie i optymalizowanie kluczowych parametrów pracy serwerów - obciążenia oraz stopnia wykorzystania zasobów, a przez to także dość precyzyjne określenie momentu ich wyczerpania. Z kolei bieżące wgrywanie krytycznych poprawek bezpieczeństwa oraz aktualizowanie oprogramowania umożliwi bezpieczną i wydajną obsługę procesów o kluczowym znaczeniu dla biznesu.

Zarządzanie serwerami – najważniejsze czynności

Zarządzanie serwerami przez ESKOM obejmuje szereg czynności, spośród których należy wymienić:

  • Utrzymanie dostępności serwerów fizycznych
  • Rekonfiguracja serwerów zgodnie z wymaganiami klienta
  • Serwisowanie sprzętu zgodnie z kontraktami serwisowymi
  • Kontakt z dostawcami sprzętu w celu rozwiązywania problemów i uzyskiwania dodatkowych informacji
  • Raportowanie wykorzystania serwerów
  • Monitorowanie serwerów