Zarządzanie podstawowymi usługami sieciowymi

Usługa ta jest przeznaczona dla podmiotów poszukujących kompleksowego, efektywnego i jednocześnie atrakcyjnego kosztowo rozwiązania w zakresie zarządzania i administrowania serwisami sieciowymi DNS, DHCTP, NTP, NAT i VLAN.

Zarządzanie usługami sieciowymi – elementy usługi IT

Priorytetem jest zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa działania podstawowych usług sieciowych, a tym samym ograniczenie ryzyka wystąpienia zdarzeń niepożądanych. Zapewnia to m.in. odpowiednia, prawidłowa konfiguracja oraz stały nadzór obsługujących sieć specjalistów ESKOM. Czynności związane z opieką nad serwisami sieciowymi obejmują:

  • Administrowanie serwerami DNS
  • Administrowanie serwerami DHCP
  • Administrowanie serwerami NTP
  • Tworzenie i modyfikowanie sieci VLAN
  • Konfigurowanie i modyfikowanie zasad NAT zgodnie z zaleceniami klienta
  • Zarządzanie nazwami i adresacją sieci zgodnie z zaleceniami klienta
  • Przydzielanie adresacji nowym elementom sieci
  • Przeglądanie zdarzeń w logach