Utwardzanie systemów (Hardening)

pdfIkonaOferowane przez ESKOM utwardzanie systemów (hardening) obejmuje zespół kompleksowych działań zmierzających do optymalizacji działania i poprawy stanu zabezpieczeń systemów operacyjnych serwerów oraz urządzeń końcowych pracujących w infrastrukturze informatycznej Klienta. Przygotowane w ten sposób, bezpieczne środowisko stanowi podstawę do zapewnienia ciągłości pracy, a tym samym płynności kluczowych procesów biznesowych.

Utwardzanie systemów (Hardening) - stabilne i odporne systemy

Inżynierowie-specjaliści w ramach podejmowanych działań dokonują optymalnej konfiguracji systemów operacyjnych i urządzeń, zwracając uwagę na stan zabezpieczeń newralgicznych elementów jednych i drugich (np. zmiana nazwy domyślnego konta administratora w systemach Windows). Podejmowane w ramach utwardzania czynności skutecznie zabezpieczają je przed włamaniami czy wpływem złośliwego oprogramowania. Schemat czynności w ramach usługi można ująć następująco:

  • przegląd i modyfikacja systemów Windows
  • przegląd i modyfikacja systemów Linux
  • przegląd i modyfikacja urządzeń sieciowych
  • uzgodnienie z Klientem zakresu zmian