Wojciech Marciniak - Dyrektor IT - PZM Autotur

PZM-Logo"Firma ESKOM profesjonalnie podeszła do audytu informatycznego zaczynając od dogłębnego poznania przebiegających procesów w naszej firmie, a zalecenia poaudytowe zawierały również wskazówki odnoszące się do naszych procesów biznesowych".