Wojciech Marciniak – Dyrektor IT – PZM Autotur

PZM-Logo „Firma ESKOM profesjonalnie podeszła do audytu informatycznego zaczynając od dogłębnego poznania przebiegających procesów w naszej firmie, a zalecenia poaudytowe zawierały również wskazówki odnoszące się do naszych procesów biznesowych”.