ISO 9001 oraz 27001- inwestujemy w jakość i bezpieczeństwo!

Bezpieczeństwo informacji oraz jakość usług priorytetem dla ESKOM – Uzyskaliśmy certyfikat wdrożenia Zintegrowanego Systemu Zarządzania obejmującego 2 standardy: ISO/IEC 27001:2013 oraz PN-EN ISO 9001:2015.

client logo ISO 9001 2015                client logo ISO 27001
 Certyfikat-ISO-9001-PDF Certyfikat-ISO-27001-PDF

Wychodząc naprzeciw wymaganiom prawnym dotyczącym bezpieczeństwa systemów informatycznych oraz bezpieczeństwa informacji, szczególnie w branży finansowej, tj. Rekomendacja D dla banków, czy Wytyczne KNF dla instytucji finansowych nie będących bankami, firma ESKOM postanowiła wdrożyć Zintegrowany System Zarządzania. System składa się z Systemu Bezpieczeństwa Informacji zgodnego z normą ISO/IEC 27001:2013 oraz Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z normą PN-EN ISO 9001:2015.

Prace nad wdrożeniem rozpoczęliśmy w lipcu 2016 roku. Kolejne etapy obejmowały opracowanie niezbędnej dokumentacji oraz procedur, realizację wdrożenia w organizacji, przeprowadzenie niezbędnych warsztatów i szkoleń dla wszystkich zaangażowanych w proces, a także przygotowanie i dostosowanie niezbędnych narzędzi wspomagających wdrożenie i utrzymanie Zintegrowanego Systemu Zarządzania.

Posiadanie Certyfikatu zgodności z normą ISO 9001 zwiększa jakość świadczonych usług, ułatwia optymalizację i monitoring kosztów, pozwala także usprawnić proces zarządzania, korzystnie wpływa na wizerunek rynkowy przedsiębiorstwa, jego wiarygodność, a także na wzrost zaufania Klientów.
Dzięki wdrożeniu normy ISO 27001 minimalizujemy ryzyko wystąpienia incydentów związanych z naruszeniem bezpieczeństwa informacji poprzez stosowanie odpowiednich procedur, efektywny czas reakcji, zgodność z wymaganiami prawnymi regulatora oraz wymaganiami obecnych i potencjalnych Klientów.

W kolejnych miesiącach planujemy rozszerzyć Zintegrowany System Zarządzania o kolejne standardy, między innymi: ISO 20000-1:2011.

Zobacz nasze inne certyfikaty – poznaj nasze Inżynierskie Standardy.

Firmy zainteresowane weryfikacją poziomu bezpieczeństwa systemów informatycznych oraz informacji – zachęcamy do skorzystania z naszych usług: Zarządzanie Bezpieczeństwem Informacji ABI