HPE Software

HPE-Platinum-Partner-ESKOM

Kompleksowy audyt IT - PDFHPE Software to pakiet rozwiązań służących dostosowywaniu wykorzystywanych przez organizację technologii informatycznych do potrzeb aktualnie realizowanych procesów biznesowych. Optymalne spożytkowanie zastosowanych rozwiązań IT pomaga przedsiębiorstwom nie tylko racjonalizować koszty i poprawiać wydajność pracy, ale też powinno nieść za sobą możliwość szybkiego odpowiadania na ciągle pojawiające się nowe wyzwania.

Zastosowanie HPE Software pozwala osiągnąć niezbędny do tego poziom zespolenia IT i biznesu, dając organizacjom elastyczność i dynamikę umożliwiającą reakcję adekwatną do bieżących warunków ekonomicznych.

hp-software-broszuraHPE Software - IT w służbie biznesu

Twórcy rozwiązań zawartych w pakietach HPE Software kierowali się założeniami płynącymi z oczekiwań samego biznesu. Poza wspomnianym już zapewnieniem maksymalnej spójności obu obszarów, przedsiębiorstwa chcą mieć do dyspozycji narzędzia służące automatyzacji w zarządzaniu projektami oraz procesami IT, które wpłyną na poprawę jakości ich realizacji, przy jednoczesnym obniżeniu kosztów i minimalizacji ryzyka.

HPE Software umożliwia spełnianie tego rodzaju oczekiwań, oferując kompleksowe podejście do zagadnienia automatyzacji usług biznesowych w kluczowych aspektach działalności. Szczegółowe omówienie poszczególnych rozwiązań w ramach dostępnych pakietów zawiera poniższa broszura.


Pełen katalog produktów wraz z kodami produktów zaprezentowany jest na stronie http://www.hpe.com

Opracowano na podstawie materiałów udostępnionych przez HPE.