HPE Data Protector

HPE-Platinum-Partner-ESKOM

Kompleksowy audyt IT - PDFRozwiązanie HPE Data Protector to zestaw narzędzi służących do zarządzania, automatyzacji i optymalizacji procesów związanych z zapewnieniem ciągłości pracy organizacji, takich jak backup, archiwizacja i odzyskiwanie danych z nośników dyskowych lub taśm.

Zastosowanie modułowej, w pełni skalowalnej architektury sprawia, że technologia ta doskonale sprawdza się zarówno w małych i średnich, jak też dużych i rozproszonych organizacjach.

Wdrożenia HPE Data Protector, które ESKOM jako technologiczny partner HPE wykonuje dla swoich Klientów, owocują poprawą niezawodności pracy infrastruktury IT przy jednoczesnym uproszczeniu i zmniejszeniu kosztów obsługi procesów związanych z zabezpieczaniem danych. Technologię tę stosuje obecnie ponad 20 tys. przedsiębiorstw i instytucji, z czego niemal połowa z listy 500 największych korporacji.

HPE Data Protector integruje się z rozwiązaniami HPE Data Protector Managment oraz HPE Backup Navigator. Pierwsze z nich oferuje zaawansowane funkcje związane z zarządzaniem i monitorowaniem usług, urządzeń i operacji IT w zabezpieczanych środowiskach, drugie z kolei jest narzędziem służącym wyczerpującemu raportowaniu, a przez to adekwatnemu przewidywaniu przyszłych potrzeb w zakresie bezpieczeństwa pracy i danych.

HPE Data Protector - podstawowe możliwości i korzyści

Oprogramowanie HPE Data Protector oferuje szereg funkcji służących optymalizacji i obniżeniu kosztów funkcjonowania systemów backupu i archiwizacji przy jednoczesnej poprawie ich niezawodności. Możliwości i korzyści płynące z jego implementacji można ująć następująco:

  • proste zarządzanie - sterowanie za pomocą jednej, centralnej platformy umożliwiającej pełną automatyzację i kontrolę procesów tworzenia kopii zapasowych, replikacji i migracji danych na dyski lub taśmy (archiwizacja),
  • poprawa wydajności - m.in. dzięki opcjom pozwalającym na równoległe zapisywanie i odczytywanie danych z wielu nośników jednocześnie. Obsługiwana technologia deduplikacji pozwala na wielokrotnie mniejsze zużycie przestrzeni dyskowej i przyspieszenie przepływu danych,
  • uniwersalność - heterogeniczność środowiska nie jest przeszkodą, ponieważ HPE Data Protector dobrze współpracuje z rozwiązaniami programowymi i infrastrukturą pochodzącą od różnych dostawców,
  • szybsze przywracanie danych - wbudowane mechanizmy pozwalają na odtwarzanie stanu poprzedniego nawet w czasie mierzonym w sekundach,
  • obsługa wirtualizacji - oprogramowanie bez przeszkód operuje we wszystkich najważniejszych środowiskach zwirtualizowanych (w tym VMware i Hyper-V),
  • pełna skalowalność - liczba agentów dyskowych nie jest limitowana, dzięki czemu rozwiązanie jest gotowe na każdą ewentualną rozbudowę infrastruktury serwerowej.


Pełen katalog produktów wraz z kodami produktów zaprezentowany jest na stronie http://www.hpe.com

Opracowano na podstawie materiałów udostępnionych przez HPE.