Ewa Niklewicz

eniklewicz2Wiceprezes Zarządu, Współwłaścicielka, Założycielka

Odpowiedzialna za nadzorowanie Działu Administracji i Finansów oraz logistykę

Z branżą IT związana od 1997 roku. Doświadczony analityk i wdrożeniowiec systemów informatycznych.

Jest absolwentką Informatyki na Politechnice Opolskiej. Studiowała na podyplomowych studiach menedżerskich MBA w Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów przy Business Center Club w Warszawie.

eniklewicz rower

Swoją karierę zawodową dotyczącą IT rozpoczęła jako informatyk w takich firmach jak Terrazyt, czy PZU Życie, gdzie zajmowała się utrzymywaniem systemów informatycznych i aplikacji wspierających działalność biznesową.

Uczestniczyła również w projektach rozwoju systemów informatycznych obsługujących kluczowe produkty PZU Życie, gdzie była odpowiedzialna za prowadzenie analiz biznesowo – systemowych dla jednego z integratorów rozwiązań informatycznych.

Oprócz prowadzenia własnego biznesu pasjonuje się amatorskim kolarstwem górskim.