Audyt sprzętu, oprogramowania i licencji

pdfIkonaProponowana przez ESKOM usługa audytu oprogramowania, licencji i sprzętu skierowana jest do organizacji poszukujących sposobu na zoptymalizowanie wykorzystywania swoich zasobów IT. Kompleksowo przeprowadzony audyt pozwala w efekcie zapanować nad stanem urządzeń i programów oraz monitorować je, co znacznie ułatwia racjonalizację inwestycji w poszczególne obszary środowiska informatycznego organizacji.

Efekty audytu - infrastruktura i zasoby pod kontrolą

Delegowani do audytu specjaliści ESKOM swoje zadanie przeprowadzają w sposób kompleksowy, dostarczając Klientowi informacji o stanie sprzętu, oprogramowania oraz innych rozwiązaniach składających się na infrastrukturę informatyczną organizacji. Wiedza o stanie wykorzystania zasobów, w tym m.in. o terminach wygaśnięcia licencji, pozwala na precyzyjne określenie i racjonalizację wydatków na firmowe IT.

Usługa IT związana z audytem zasobów obejmuje:

  • prowadzenie i aktualizowanie ewidencji sprzętu IT,
  • utrzymywanie informacji o bieżącym statusie sprzętu (używany, niesprawny, w serwisie itp.),
  • utrzymywanie aktualnych informacji o kontraktach serwisowych,
  • informowanie o zbliżających się okresach końca licencji na oprogramowanie,
  • zarządzanie licencjami, ewidencjonowanie ich wykorzystania oraz zamawiania,
  • generowanie raportów o aktualnym stanie sprzętu i oprogramowania.