Inżynierskie standardy

Inżynierskie standardy w działaniu ESKOM oznaczają systemowe podejście do wykonywania zadań i rozwiązywania problemów. Działamy, wykorzystując do konkretnych realizacji odpowiednio dobrane metody. Ustandaryzowane postępowanie pozwala nam na gromadzenie i wykorzystywanie rozległej bazy wiedzy w szeroko rozumianym zakresie technologii informatycznych.

Nasi Klienci działają w różnorodnych obszarach biznesowych. Chociaż ich potrzeby w znacznym stopniu są podobne to odmienne rozłożenie akcentów powoduje duże zróżnicowanie problemów, które trzeba rozwiązać. Dzięki metodycznemu podejściu i wykorzystaniu eksperckiego doświadczenia potrafimy odpowiednio zaadresować wymagania Klientów i ułożyć je w ramy kontrolowanego projektu.

Z jednej strony jesteśmy w stanie współpracować z dojrzałymi organizacjami, które wymagają we współpracy kontrahenta, który rozumie i wykorzystuje język współcześnie stosowanych metod projektowych. Natomiast z drugiej, dajemy wsparcie tym firmom, które nie dopracowały się jeszcze własnych standardów i poszukują partnera, który pomoże w planowej realizacji ich przedsięwzięcia. Dzięki współpracy z ESKOM potrzeby i wymagania klientów zmieniają się w projekty o jasno określonych celach, produktach, kosztach i harmonogramach.

Również nasze działania w obszarach stałego wsparcia Klientów charakteryzują się inżynierskim podejściem. Na bieżąco monitorujemy zarządzane przez nas komponenty infrastruktury Partnera i doskonalimy wykorzystywane procedury eksploatacyjne. Prowadzimy dokumentację realizowanych działań, wprowadzanych modyfikacji oraz zmian statusu systemu. Cyklicznie dostarczamy wartościowe raporty i pomagamy w planowaniu rozwoju infrastruktury.

Sposób działania ESKOM pozwala na podnoszenie efektywności działających procesów i obniżanie kosztów ich wykonywania. Stosowane metodyki pozwalają na uzyskanie przez naszych Klientów kontroli nad harmonogramami i kosztami w obszarze IT.

Do przykładowych metodyk i standardów, którymi posługujemy się realizując różne zadania należą: