HPE SimpliVity

SimpliVity-HPE-logoUtworzeniu SimpliVity przyświecało przekonanie, że nowoczesne centra danych organizacji mają zbyt złożoną architekturę infrastrukturalną.

Narastający poziom skomplikowania nieuchronnie niesie za sobą zwiększenie nakładów pracy, kosztów utrzymania a także wzrost ryzyka wystąpienia zdarzeń niepożądanych (awarie urządzeń, przestój procesów). SimpliVity postawiło sobie za cel opracowanie rozwiązań służących przezwyciężeniu tej tendencji.

Oferowane przez siebie rozwiązania inżynierowie firmy często porównują z rewolucją technologiczną, jaka dokonała się w momencie wprowadzenia do powszechnego użytku smartfonów. Tak, jak one łączą w sobie możliwości telefonu, GPS, odtwarzacza muzyki czy kamery, tak rozwiązania SimpliVity oferują jednocześnie funkcje wielu urządzeń stosowanych w dotychczasowych centrach danych – od tych służących do przechowywania i przetwarzania danych, poprzez przełączniki (switche) sieciowe, aż po rozwiązania służące do backupu i ochrony informacji. Dlatego nietrudno wyobrazić sobie, jak decyzja o przejściu na nowe rozwiązania pozwoli uprościć firmową infrastrukturę, poprawić jej wydajność i przede wszystkim obniżyć koszty jej funkcjonowania.

Pierwsze produkty SimpliVity pojawiły się na rynku w 2013 r. Od tamtego czasu rozwiązania firmy z siedzibą w Massachusetts z powodzeniem wdrożyło tysiące organizacji. SimpliVity była też pierwszą spółką na rynku IT, która osiągnęła wartość 1 000 000 000 USD w okresie zaledwie 23 miesięcy od założenia.

SimpliVity i HPE

Na początku 2017 roku SimpliVity zostało przejęte przez HPE, zyskując strategicznego partnera dzięki któremu nadal może kontynuować swoją misję.

SimpliVity-HPE-logo


Firma ESKOM jako partner SimpliVity oraz Platynowy Partner HPE oferuje rozwiązania zaprojektowane przez SimpliVity w połączeniu z najpopularniejszym serwerem HPE DL380 które,  dzięki konwergencji funkcji kluczowych z punktu widzenia działania centrów danych, pozwalają zwiększyć wydajność ich funkcjonowania oraz znacząco zredukować całkowity koszt posiadania - nawet o 300 procent, zachowując przy tym wysoki poziom niezawodności i dostępności.

Pełen katalog produktów wraz z modelami produktów zaprezentowany jest na stronie www.simplivity.com/ oraz www.simplivity.com/omnistack-hpe-proliant/

Opracowano na podstawie materiałów udostępnionych przez SimpliVity.