HPE 3PAR StoreServ

HPE-Platinum-Partner-ESKOM

pdfIkona

Pamięci masowe serii HPE 3PAR StoreServ wprowadzają nową jakość w rozwiązaniach służących przechowywaniu firmowych danych i zarządzaniu nimi. Macierze dyskowe HPE 3PAR pozwalają na osiągnięcie wydajności umożliwiającej podwojenie zagęszczenia maszyn wirtualnych, a ich architektura umożliwia zarówno federację, jak i automatyczne warstwowanie.

Wykorzystanie tej technologii owocuje płynną, niezakłóconą pracą firmy z zachowaniem pełnego bezpieczeństwa danych oraz pozwala być w pełni gotowym na przyszłe wyzwania.

Macierze dyskowe HPE - nowe możliwości i swoboda rozwoju

 • 3PAR 5-bMacierze dyskowe HPE potrafią samodzielnie reagować na obciążenia wynikłe z intensywnego odczytu. Część danych trafia wówczas do podręcznej pamięci Flash (rozwiązanie HPE 3PAR Adaptive Flash Cache), co skutkuje zdwojeniem operacji wejścia/wyjścia na sekundę (IOPS) i redukcją opóźnień o blisko 70 proc.

 • Łączność 16 Gb/s Fibre Channel pozwala zwiększyć wydajność pamięci Flash o 35% i zapewnia 2,5-krotnie mniejsze opóźnienia. Wykorzystanie protokołu iSCSI do konfiguracji łączy Ethernet i szybkości ze zautomatyzowanymi funkcjami sieciowymi pamięci masowej pozwala ograniczyć złożoność rozwiązania.

 • 3PAR 4-bKonwergentny dostęp blokowy, plikowy i obiektowy w ramach jednego urządzenia.

 • Zoptymalizowano wykorzystywanie zasobów procesora. W razie potrzeby (obciążenia) następuje akceleracja zapisu. Zaimplementowane rozwiązanie HPE 3PAR Express Writes poprawia wydajność o 30 proc. dla operacji wejścia/wyjścia i tym samym redukcję opóźnień na poziomie 20 proc.

 • Zintegrowanie funkcji nadzorczych umożliwia większą elastyczność i prostsze zarządzanie - rozwiązanie HPE 3PAR Peer Persistence (opcjonalne) jest w pełni dostosowane do specyfiki klastrów Windows Hyper-V oraz VMware i umożliwia obsługę funkcji VMware vVols. Rozwiązanie to zapewnia także automatyczne przełączenie awaryjne i zwrotne pomiędzy dwoma ośrodkami lub centrami przetwarzania danych, które jest niewidoczne dla hostów, co pozwala na bezproblemową pracę zwirtualizowanych systemów nawet w przypadku katastrofy.

 • Pamięci masowe HPE 3PAR StoreServ wyposażono w kompleksowe zabezpieczenia, a ich wydajność jest w pełni dostosowana do obowiązujących wymogów, m.in. funkcje certyfikacji szyfrowania wybranych napędów są zgodne ze standardem szyfrowania FIPS 140-2.

 • Macierze dyskowe HPE są oparte na wspólnej architekturze i stanowią jedną grupę produktów, począwszy od klasy średniej do najwyższej. Umożliwia to bezproblemową rozbudowę infrastruktury w przyszłości.

 • Przemieszczanie danych odbywa się prosto i bez żadnych komplikacji, przy użyciu oprogramowania służącego do federacji pamięci masowej. Macierze umożliwiają - bez przerywania pracy - skalowanie do czterech węzłów. Ponadto oprogramowanie 3PAR Online Import pozwala prosto zmodernizować technologię pamięci masowej i skonsolidować macierze firm trzecich na jednej macierzy HPE 3PAR StoreServ.

 

Pamięci masowe HPE - funkcjonalność, trwałość i prosta obsługa

 • Zabezpieczanie danych odbywa się w jednym, prostym kroku - dzięki zautomatyzowanej konfiguracji. Podobnie proste jest warstwowanie woluminów - służący temu algorytm pozwala na optymalizację usług i jednoczesną redukcję kosztów, a obsługiwanie urządzeń mieszanych podnosi możliwości konsolidacji.

 • Nowoczesne, lekkie technologie umożliwiają redukcję wymogów dotyczących pojemności o połowę, a jednocześnie są w stanie zapewnić odpowiednią odporność i dostępność warstwy 1.

 • Instalacja, obsługa i modernizacja staje się bardzo prosta, m.in. dzięki odpowiedniemu oprogramowaniu pracę rozpocząć można już w ciągu kilku minut, a konfigurację zmienić dosłownie w kilka sekund bez konieczności przymusowej przerwy. Systemy HPE 3PAR StoreServ mogą być łatwo zarządzane za pomocą jednej, wspólnej konsoli.

 3PAR 3


Macierze dyskowe HPE 3PAR w służbie biznesu

 • 3PAR 6-aMacierze dyskowe HPE 3PAR pozwalają, dzięki szybkiemu i efektywnemu zarządzaniu pojemnością, na skrócenie terminów realizacji nowych projektów i tym samym wprowadzania stworzonych w ich wyniku usług i aplikacji na rynek.

 • Opcjonalne funkcjonalności HPE 3PAR Dynamic Optimization i oraz Adaptive Optimization służą autonomicznej optymalizacji poziomu usług, co przekłada się na niemal błyskawiczną reakcję na zmiany wymogów infrastruktury i aplikacji.

 • Błyskawiczne wdrażanie nowych aplikacji i przydział zasobów na użytek nowych klientów staje się możliwe niezależnie od tradycyjnego cyklu nabywania pojemności dzięki funkcjonalności HPE 3PAR Thin Provisioning. Jej zastosowanie sprawia, że zajmują one płacą oni jedynie za przestrzeń, którą faktycznie użytkują.

 • Pakiet 3PAR Security Suite (opcjonalny) w skład którego wchodzą oprogramowanie 3PAR Virtual Domains i 3PAR Virtual Lock, to zestaw narzędzi umożliwiający niezależny dostęp oraz  świadczenie zawansowanych usług w zakresie pamięci masowych dla różnych grup użytkowników i aplikacji. Zaimplementowane mechanizmy zabezpieczające uniemożliwiają modyfikacje czy usunięcie wybranych wolumenów.

 • Pamięci masowe HPE 3PAR to także optymalizacja po stronie kosztów. Umożliwiają ją m.in. zaawansowana wewnętrzna wirtualizacja, obsługa środowisk o mieszanych obciążeniach i szeroki zapis równoległy. Rozwiązania te przekładają się na zmniejszenie wymagań dotyczących przestrzeni fizycznej, pamięci masowej, zużycia energii i chłodzenia.

 • Uproszczona konwersja sprzętowa i optymalizacja zasobów starszych pamięci masowych staje się możliwa dzięki dedykowanemu procesorowi HPE 3PAR gen5 Thin Express ASIC. Jego zastosowanie zmniejsza wymagania starszych pojemności, a w konsekwencji doprowadza do odzyskania dotychczas zablokowanej, niewykorzystywanej przestrzeni na potrzeby firmy.

 • Opcjonalne oprogramowanie 3PAR Virtual Copy to elastyczne, stosujące kopiowanie przy zapisie narzędzie pozwalające na tworzenie kopii wirtualnych natychmiast gotowych do montowania i użytku. Pozwala zmniejszyć ilość miejsca wymaganego na częste kopie migawkowe. W połączeniu z 3PAR Remote Copy umożliwia proste i skuteczne zabezpieczenie danych w zdalnej lokalizacji. 

 
Pełen katalog produktów wraz z kodami produktów zaprezentowany jest na stronie http://www.hpe.com

Opracowano na podstawie materiałów udostępnionych przez HPE.