2016-05-12

ESKOM dołącza do PIKMED

logo-pkimedZ końcem kwietnia ESKOM oficjalnie dołączył do członków Polskiego Innowacyjnego Klastra Medycznego (PIKMED). Organizacja ta zrzesza między innymi szpitale oraz inne podmioty medyczne, uczelnie wyższe, stowarzyszenia oraz prywatnych przedsiębiorców.

Nadrzędnym celem klastra jest kooperacja wszystkich zaangażowanych jednostek w rozwój i prowadzenie badań w obszarze medycyny, działalności około medycznej oraz zarządzanie centrum transferu technologii pomiędzy członkami klastra.

Mając wiedzę na temat tego jak wiele jest jeszcze do zrobienia w polskiej medycynie, liczymy na to, że dołączenie do klastra pozwoli nam wykorzystać nasze doświadczenie i przyczynić się do poprawy informatyzacji polskich placówek medycznych zarówno pod kątem infrastruktury jak i zapewnienia bezpieczeństwa danych które są niezwykle wrażliwe.

„Zarząd Polskiego Innowacyjnego Klastra Medycznego PIKMED wita firmę ESKOM IT Sp. z o.o. jako nowego członka. Cieszymy się z  nawiązania współpracy, która z pewnością przełoży się na wdrożenie bardziej bezpiecznych procedur obsługi danych w obszarze systemu zdrowia. Zakładamy współudział w tworzeniu innowacyjnych rozwiązań związanych z zarządzaniem ryzykiem w placówkach ochrony zdrowia  oraz podjęcie prac badawczo-rozwojowych […]”

- mówi Tomasz Szelągowski - Wiceprezes Zarządu Polskiego Innowacyjnego Klastra Medycznego PIKMED